Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

Miből tudom, hogy közterület-felügyelővel van dolgom?

A közterület-felügyelő a feladatát járőrszolgálat vagy őrszolgálat keretében, BM rendeletben meghatározott, országosan egységes egyenruhában teljesíti. A közterület felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve, a mellkas bal oldalán viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt. A felső ruházat bal karján látható a karjelzés, mely alapján azonosítható a munkáltató és/vagy az önkormányzat, amelynek területén intézkedik. Névkitűző használata már nem kötelező.

Mi a közterület-felügyelők jogállása?

A közterület felügyelők jogállását a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza. 

Ezek alapján a feladatkörében eljáró közterület-felügyelő intézkedésre jogosult, rendészeti feladatokat ellátó hivatalos személy, és ennek megfelelő büntetőjogi védelemben részesül.

A közterület-felügyelő köztisztviselő, közszolgálati jogviszonyára, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Közszolgálati jogviszony létesítésének feltételei közterület-felügyelő esetén:

·         büntetlen előélet

·         cselekvőképesség

·         középiskolai vagy felsőfokú végzettség

·         közterület-felügyelői szakképesítés

·         magyar állampolgárság

·         egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsga (alkalmas minősítése)

Mi a közterület-felügyelő feladata?

·         a közterületen, egyenruhás jelenlét biztosításával hozzájárulni a bűnmegelőzéshez, ezáltal az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének növeléséhez.

·         a rendvédelmi szervekkel, társhatóságokkal és civil szervezetekkel együttműködve végrehajtott akciókkal, járőrtevékenységgel hozzájárulni a közterületek rendjének fenntartásához, az önkormányzati vagyon védelméhez.

·         a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

·         a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,

·         közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,

·         közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,

·         közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,

·         mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése

·         a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződések ellenőrzésének elősegítése,

·         hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésének ellenőrzése,

·         intézkedés kerékbilincs elhelyezéséről, járművek közterületről való elszállításáról, illetőleg üzemképtelen, roncs, elhagyott járművek elszállításáról

A közterület-felügyelő milyen intézkedéseket alkalmazhat?

·         felvilágosítást kérhet

·         a szabálysértés elkövetőjét az összes körülmény figyelembevételével a felügyelő figyelmeztetheti vagy helyszíni bírságot szabhat ki vagy feljelentheti

·         a gépjárművezető távollétében helyszíni bírságot szabhat ki

·         közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezhet

·         a közúti közlekedésben résztvevő, köztisztasági szabályokat, továbbá megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő járművet megállíthatja és feltartóztathatja

·         jogosult ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint jármű feltartóztatására, ha alaposan feltételezhető, hogy a jogellenesen megszerezett dolog így fellelhető

·         jogosult a támadásra vagy önveszély okozásra alkalmas tárgy, valamint a közigazgatási, szabálysértési vagy a büntetőeljárásról szóló törvény alapján lefoglalható, bizonyítékként felhasználható dolog átvételi elismervény ellenében történő ideiglenes elvételre az eljáró hatóságnak történő átadásig

·         épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozása

·         tetten ért személy visszatartása, bűncselekmény gyanúja esetén előállítása

A közterület-felügyelő jogosult a jogszerű intézkedésével érintett személy személyazonosságát megállapítani, igazoltatni. A közterület-felügyelő felszólítására az állampolgár köteles személyazonosságát igazolni, ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után. A személyazonosság igazolására alkalmas minden olyan hatósági igazolvány, amely a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben foglalt követelményeknek megfelel

A közterület-felügyelő intézkedése során milyen kényszerítő eszközöket alkalmazhat?

·         az intézkedés kikényszerítése céljából az ellenszegülés megtörése érdekében testi kényszert és vegyi eszközt (könnygázszóró palack)

·         önvédelmi célból szolgálati kutyát és rendőrbotot

·         az előállításnak ellenszegülő személy támadásának, valamint szökésének megakadályozása érdekében kézbilincset

Hol intézkedhet a közterület-felügyelő?

A közterület-felügyelő feladatait az önkormányzat illetékességi területén lévő közterületen, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának ellenőrzése során látja el.

A közterület-felügyelő készíthet-e rólam, vagy a gépjárművemről fénykép,- vagy videó-felvételt?

A közterület-felügyelő intézkedése közben az érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet.

Celldömölk Város területén hol találhatók térfigyelő kamerák?

Celldömölk Város Önkormányzatának Térfigyelő kamerarendszere az alábbi linkről tölthető le.

Kattintson IDE.Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésEgyüttműködő szervek tájékoztaInformációátadási SzabályzatÁltalános tájékoztató - ÜgyfélElektronikus ügyintézési portáE-Papír szolgáltatásElektronikus Fizetési SzolgáltÜgyintézés, NyomtatványokAdó ügyekBevallási határidőkSzociális ügyekNyomtatványokKözérdekű adatokI. Szervezeti, személyzeti adaII. Tevékenységre, működésre vIII. Gazdálkodási adatokÁltalános közzétételi listaKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaJegyzői nyilvántartásokKözterület-felügyeletCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataHelyi rendeletek 2020Nemeskocs Község ÖnkormányzataMagyar Falu ProgramRendeletek 2020Rendeletek 2021Ostffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendSzakrendelésekÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021ÁlláshelyekDokumentumokRendezési terv módosításIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatKözérdekű adatokSportEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02089TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00203TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő