Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

 

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
 
Projekt azonosító száma:          NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0011
 
Projekt neve:    XXI. századi iskola megteremtése a celldömölki közoktatási mikrotérségben
 
Előzmények:
Celldömölk Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszerében a „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázati konstrukcióban „XXI. századi iskola megteremtése a celldömölki közoktatási mikrotérségben” című pályázatán nyert támogatást replica panerai outlet.
A pályázat teljes költségvetése: 533.983.297 Ft, amelyből az elnyert támogatás összege 435.358.135 Ft, a szükséges önerő 98.625.162 Ft.
 
A Támogatási Szerződés aláírására 2010. április 2-án került sor.
 
Projekt leírása:
 
Előkészítés:
Az építészeti állapotfelmérés feltárta a megoldandó infrastrukturális problémákat, az esélyegyenlőségi elemzés pedig a témához kapcsolódó szakmai, módszertani hiányosságokat azonosította. Az előbbiekre alapozva az előkészítés során munkacsoport és bizottsági megbeszélések zajlottak az iskola vezetése, az önkormányzat képviselői, a partnerek, illetve a projekt előkészítésébe bevont szakértők (pl. rehabilitációs mérnök) közreműködésével. A fentiek alapján határoztuk meg a fejlesztésre szoruló szakmai célokat, illetve az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztési célokat, szükséges beavatkozásokat.
Tervezett fejlesztések:
1. Celldömölki feladatellátási helyen
Alaptevékenységek: Funkcionális változások új tantermek és közösségi termek építésével, szerkezetek avultságából következő felújítás, az energiatakarékossági szempontok figyelembevételével. Akadálymentesítés: a meglévő épületrészekben projektarányos akadálymentesítés valósul meg, a bővítményben pedig az előírásoknak megfelelő teljes körű akadálymentesítés.
Kiegészítő tevékenységek: KT komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása. Mozgáskorlátozotti parkolóhely, udvari akadálymentesítés, udvarrendezés.
2. Alsósági feladatellátási helyen
Alaptevékenységek: Funkcionális változások új tantermek és könyvtár építésével: A földszinti tantermek alapterületi átosztásával kialakítható 10 db, az előírás szerinti nagyságú szak- és tanterem a szertárakkal, egy egyéni fejlesztésre alkalmas helyiség és a szükséges kiegészítő helyiségek is biztosíthatók. Szerkezetek avultságából következő felújítás, az energiatakarékossági szempontok figyelembevételével (nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, villamos felújítás stb.) Akadálymentesítés: A meglévő épületrészben projektarányos akadálymentesítés valósul meg, az új épületrészekben pedig az előírásoknak megfelelő teljes körű akadálymentesítés.
Kiegészítő tevékenységek: IKT komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása, mozgáskorlátozotti parkolóhely, udvari akadálymentesítés, udvarrendezés.
Tevékenységek: 1. Projektindítás. 2. Projektmenedzsment felállítása. 3. Projektmenedzsment működtetése. 4. Kiviteli tervek készítése. 5. Ajánlatkérések lefolytatása 6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása. 7. Kivitelezői és szállítói szerződéskötések. 8. Kivitelezési munkák elvégzése. 9. Épületek műszaki átadás és használatbavétel. 10. Eszközök szállítása és beüzemelése 11. Bútorok szállítása és szerelése. 12. Nyilvánossági feladatok. 13. Könyvvizsgálat elvégzése. 14. Projektzárás.
A megfelelő környezet kialakítása megteremti a pedagógusi gárda szakmai fejlődésének alapját, ezáltal megvalósul a minőségi oktatás, javul a mikrotérség közoktatása, az iskola alapvető céljainak megvalósulását az új iskolai környezet teljes mértékben elősegíti, így megkönnyíti a korszerű ismeretek átadását, segíti az egészségre nevelést. Mindezen feltételek hosszútávon pozitívan befolyásolják a mikrotérség versenyképességének javulását és az esélyegyenlőség érvényesülését is. A tervezett fejlesztések hatásaként egy hálózati elven működő intézményrendszer jön létre a celldömölki közoktatási mikrotérségben.
Innovatív elemek: ergonómiailag megfelelő, kompetencialapú oktatáshoz használható tanulószékek beszerzése, belső terek megnyitása, tágabb folyosók és zsibongó létrehozása, az építkezés során a hulladékanyagok újra felhasználása.
Tervezett TÁMOP szolgáltatások:
- Kompetenciafejlesztő oktatási programcsomagok nyomtatott tanári, tanítói segédletének, kézikönyvének, tanulói modulfüzeteinek, segédleteinek beszerzése, továbbképzések.
- "Jó gyakorlatok" átvétele, adaptációja, hálózati tanulás.
- Menedzsment-képzés a közoktatási intézmények/feladatellátási helyek vezetői számára.
- IPR, IKT és SDT továbbképzések.
- A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzések
 
A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja:            2009.08.03.
 
A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja:                  2011.08.02.

 

 
Kedvezményezett neve és elérhetősége: 
 
Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Tel: 95/525-810 Fax: 95/420-304
e-mail: celldomolk@celldomolk.hu 
 
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: 
 
 
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Nyugat-dunántúli Területi Iroda
9400 Sopron, Verő József u. 1.
Tel.: 99/512-710 Fax: 99/510-150
e-mail: vati@vati.hu
 
 

 
Kiadott sajtóközlemények
 
Projektről megjelent cikkek
 
Projektről elkészült fotók
 
 

 Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésEgyüttműködő szervek tájékoztaInformációátadási SzabályzatÁltalános tájékoztató - ÜgyfélElektronikus ügyintézési portáE-Papír szolgáltatásElektronikus Fizetési SzolgáltÜgyintézés, NyomtatványokAdó ügyekBevallási határidőkSzociális ügyekNyomtatványokKözérdekű adatokI. Szervezeti, személyzeti adaII. Tevékenységre, működésre vIII. Gazdálkodási adatokÁltalános közzétételi listaKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaJegyzői nyilvántartásokKözterület-felügyeletCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataHelyi rendeletek 2020Nemeskocs Község ÖnkormányzataMagyar Falu ProgramRendeletek 2020Rendeletek 2021Ostffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendSzakrendelésekÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021ÁlláshelyekDokumentumokRendezési terv módosításIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatKözérdekű adatokSportEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02089TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00203TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő