Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

Projekt azonosító száma: TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0022
 
Projekt neve: Esélyegyenlőségi program végrehajtása Celldömölk városában
 
ESZA támogatás: 42.188.061 Ft
 
2008. évben került sor a Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása (TÁMOP-3.3.2/08/2) címmel meghirdetett pályázati felhívásra az „Esélyegyenlőségi program végrehajtása Celldömölk városában” című pályázat benyújtására, melynek fő célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók felkarolása és felzárkóztatása.
A program 2009 szeptemberétől indult és 2011 júliusában fog befejeződni. A pályázat megvalósításának színterei a város közoktatási intézményei, a Városi Óvoda, a Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Műszaki Szakközép- és Szakiskola valamint a Berzsenyi Dániel Gimnázium. Elmondható tehát, hogy szinte a város minden hátrányos helyzetű gyermeke és fiatalja 3-tól 22 éves korig érintett a pályázat megvalósításában, melyre összesen 42 millió forintot nyertünk. A pályázat kötelező részét képezik a pedagógusok továbbképzései, melyek segítségével új ismereteket szereznek. Ennek célja, hogy munkájuk során alkalmazni tudják a korszerű pedagógiai módszereket, valamint szemléletváltás következzen be a hátrányos helyzetű gyermekek oktatása és nevelése során. A fent említett intézmények nemcsak önálló, hanem sok esetben egymással összekapcsolódó programokkal dolgoznak. A feladatok nagyon sokrétűek. Az óvodában fel kell mérni, hogy minden 3. évét betöltött gyermek jár-e óvodába. A már óvodás gyermekek számára fejlesztő foglalkozásokat tartanak a pedagógusok a képességeiknek megfelelő egyéni fejlesztési tervek kidolgozása alapján. A sokoldalú készségfejlesztést a tavasz folyamán úszásoktatással és lovas terápiával fogjuk bővíteni. A bölcsőde és óvoda közti átmenet játékos ovicsalogató programokkal fog színesedni. Az általános iskolában nagyon fontos momentum az iskola és a szülői ház kapcsolatának erősítése, tekintettel arra, hogy a gyerekek idejük nagy részét az iskolában töltik. Az óvoda és az iskola közti átmenet segítése érdekében az 1. évfolyamos tanítók jutnak nagyobb szerephez. A pályázat nem csak a szakmai munkát segíti. A projekt keretein belül lehetőség adódik korszerű csoportszoba kialakítására, melynek modern berendezése alkalmas lesz kreatív szabadidős programok és fejlesztő foglalkozások lebonyolítására. A 7–8. évfolyamosok pályaválasztást segítő programokon vesznek részt, ahol a pedagógusok megismertetik őket a különféle szakmákkal és felhívják figyelmüket a szakmatanulás fontosságára. A sajátos nevelési igényű tanulók normál szakiskolában való továbbtanulásra felkészítő programjai – fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások egyéni fejlesztési tervek alapján – szintén fontos részét képezik a projektnek. Mindezen programok megvalósítása céljából természetesen elengedhetetlen az általános iskola és a szakközépiskola pedagógusainak együttműködése és folyamatos kapcsolattartása. A középiskolák feladata a pályaválasztást segítő programok szervezése a 7–8. osztályosok számára nyílt napok és bemutató órák szervezésével. A közös tanulói programok szervezése (sportversenyek, diáknap) nemcsak nevelő értékűek, hanem megismerhetik a középiskolai életet, az ott tanító pedagógusokat. Az iskolákban felzárkóztatások és korrepetálások segítségével igyekeznek a tanulók lemorzsolódását elkerülni. Ezen tevékenységek nagy része már ősz óta folyamatosan megvalósul. Kiemelném ezek közül a szakközépiskolában rendezett sportnapot, ahol változatos versenyek, tánc és tornabemutató emelték az esemény színvonalát. A szakmai óralátogatásokon nagy élményt jelentett a 7–8. osztályos tanulóknak az esztergapad működésének, valamint az interaktív tábla használatának bemutatása.
A program során igyekszünk minden, a pályázatban adódó lehetőséget kihasználni, felkutatni, segítve ezzel a tanulók hátrányainak leküzdését, hogy társaikhoz hasonló esélyekkel indulhassanak a „nagybetűs” életbe.
A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja:            2009.09.01.
 
A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja:                 2010.07.31.

Kedvezményezett
Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810 FAX: 95/420-304

Közreműködő szervezet
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest Bihari János utca 5.
Telefon: 1/301-3200 FAX: 1/301-3220
www.okmt.hu

Irányító Hatóság
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.
Telefon: 1/354-3860 FAX: 1/354-3911
www.nfu.hu/hepih

\"\"Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésEgyüttműködő szervek tájékoztaInformációátadási SzabályzatÁltalános tájékoztató - ÜgyfélElektronikus ügyintézési portáE-Papír szolgáltatásElektronikus Fizetési SzolgáltÜgyintézés, NyomtatványokAdó ügyekBevallási határidőkSzociális ügyekNyomtatványokKözérdekű adatokI. Szervezeti, személyzeti adaII. Tevékenységre, működésre vIII. Gazdálkodási adatokÁltalános közzétételi listaKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaJegyzői nyilvántartásokKözterület-felügyeletCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataHelyi rendeletek 2020Nemeskocs Község ÖnkormányzataMagyar Falu ProgramRendeletek 2020Rendeletek 2021Ostffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendSzakrendelésekÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021ÁlláshelyekDokumentumokRendezési terv módosításIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatKözérdekű adatokSportEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02089TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00203TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő