Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

 

 

\"\"A dömölki bencés apátság alapítása a legrégibb oklevelek bizonysága szerint az 1133. esztendőre tehető. Ennek emlékére, a bencés rend celldömölki fennállásának 800. évfordulója alkalmából 1933-ban a szerzetesek szentelték fel a Mária-kutat, amely 1999-ben megújult és régi szépségében ragyog a kegytemplom előtti téren.
Kemenesalja kialudt tűzhányójának, a Ság hegynek északkeleti tövében alapították az Árpádok korában a dömölki bencés apátságot Szűz Mária tiszteletére, hogy itt az Isten szeretete és az evangéliumi élet virágozzék.

\"\"A kutatási eredmények igazolják, hogy a Pannonhalmáról érkezett szerzetesek egy Szűzanya -szobrot hoztak magukkal, amit a pannonhalmi főapát adományozott az akkor épült új dömölki templomnak és kolostornak. Idővel a templom zarándokhely lett, 1446-ban az egyházi hatóság a dömölki \"\"Mária-szobrot csodatevő szobornak ismerte el. Ezeknek az adatoknak Eszterházy Pál nádor és Lancsics Bonifác dömölki jószágkormányzó voltak feljegyzői, melyek igazolják: már a török dúlás és a mohácsi vész előtt búcsújáróhely volt a dömölki apátsági templom. "Itt ünnepelt a nép a mikor Nagy Lajos uralma hitet és hazát mentett, amikor Hunyadi szentolvasós karja megállította az ozmán hadakat." Majd, amikor az ország nagy részében a török lett az úr, a földönfutó magyarokkal együtt elmenekült Dömölkről a Szűzanya szobra is. Minderről így számol be Pausz Amand kiscelli plébános 1797-ben: "Azt a szobrot, midőn a török Vas megyében mindent kipusztított, felégetett, egy szerzetes pap, annak további tisztelete fenntartása végett, klastromának elpusztítása alkalmával titokban elvitt magával és Csallóközben, Pozsony megyében Dienesd nevű helység templomában helyeztetett".

\"\"A csodás kegyszobor elmenekítése után zarándokok nélkül maradt a dömölki ősi templom. De a Szűzanya évszázados tiszteletével megszentelt hely nem maradt a Szűzanya közbenjárása nélkül. A XVIII. sz. első felében olyan szerzetes került a dömölki apátság élére, aki által a Gondviselés újra felvirágoztatta a Szűzanya tiszteletét. Ő volt Koptik Odó, aki a csehországi Klattau városában született. Tanulmányait a salzburgi egyetemen végezte, kiváló tehetség volt, a hittudomány és bölcselet doktora. Nagy-Máriacellben lett gyóntató szerzetes, később Salzburgban egyetemi tanár. 1739-ben nevezték ki dömölki apáttá. Elkészíttette és magával hozta Dömölkre a Nagy-Máriacelli kegyszobor mását. Deszkából szerény kápolnát épített, melyben a Mária-szobrot helyezte el, melléje egy kis kunyhót saját részére, majd kutat ásatott.

\"\"A balesetet szenvedett kútásó csodás gyógyulását a váti sebészorvos esküvel bizonyítja: a gyógyulás nem történt természetes úton, hanem Istennek és a Boldogságos Szűznek különös segítségével. 1745. okt. 22-én Zichy Ferenc gróf, győri püspök kiadja rendeletét: "mivelhogy Isten a szobor által több hivőt különféle bajban megsegített és egyéb kegyelembe részesített, ezért a szobrot a hívek nyilvánosan is tisztelhetik". Később XIV. Benedek pápa , "ama kegyes irata is fel lőn olvasva, melynél fogva minden keresztény katolikus hívő a csudakép előtt megjelenvén, bármely napon teljes búcsút nyerhet, ha az ennek elnyeréséhez egyébkint megkívánt feltételeknek megfelel".

\"\"A zarándokok számának állandó növekedése arra késztette Koptik Odót, hogy új templomot építsen. Az építést 1747 tavaszán kezdték el, és a következő esztendő őszén már állt az új templom, benne a kápolna a kegyszobor részére. 1748. szeptember 15-én ezrek kíséretével vitték át a kegyszobrot az új templomba, a végleges helyére. Koptik Odó 1750-ben Göttweigbe került és ott élt haláláig, 1755. okt. 24-ig.
\"\"A kegytemplom keleti falához közel áll a Kálvária épülete. 1755 körül építtette Liptay János ezredes, aki miután nyugalomba vonult, Kis-Máriacellben telepedett le. Az épület 2003-ban került felújításra a Széchenyi Terv pályázata segítségével. Celldömölkön élt 1725-től 1737-ig Lancsics Bonifác bencés szerzetes, akinek nevéhez fűződik a mindmáig ismert himnusz, amely az ő megfogalmazásában a következőképpen olvasható:

"Boldogasszony Anyánk régi nagy Pátrónánk,
 Nagy inségben lévén így szólamlik hazánk:
 Magyar országrul Pannóniárul
 Ne feledkezzél el árva magyarokrul
."

\"\"\"\"Nagy-Máriazell- Dénesd - Kis-Máriacell, e három kegyhelyet egymáshoz köti a történelem, és akik e kegyhelyeken megfordulnak, egyre erősebb szálakkal kötődnek a Szűzanyához, a Keresztények Segítségéhez. A Kis-Máriacelli kegytemplom ajtaja mindig nyitva áll, a Szent Szűz ma is várja látogatóit. A főbejáratnál egy márványtábla felirata hirdeti, hogy 1945. febr. 13-án egy bomba esett a torony tövébe és nem robbant fel. A Szűzanya megvédte templomát, hogy ma is várhassa ide látogatóit, hogy megvédjen bennünket is, a Szentlélek templomát. Ő a Betegek Gyógyítója, a Bűnösök Menedéke, a Világ Királynője.

Dr. Székely László papköltő a következő himnuszt írta az 1940-es években a Kiscelli Szűzanyához, amit Uhlár Gyula karnagy zenésített meg, és amit a hívek ma is szívesen és rendszeresen énekelnek:
\"\"

1. Ó Kiscelli szent Szűz, ó szép Boldogasszony ! Engedd, hogy jóságod bennünk dalt fakasszon. Téged dicsőítünk, Téged áldva áldunk. Téged királynénkká újból kikiáltunk.
Refr. Ó Kiscelli Szűz Mária, édesanyánk, pátrónánk. Oltárodról kegyes szemmel nézz le ránk.
2. Kedves kegyhelyedre hoztuk el szívünket. Jajjal-bajjal küzdő harcos életünket. Tekintsd meg sorsunkat, lásd meg baját-búját. Változtasd békére, belső háborúját.  Refr. Ó Kiscelli Szűz Mária...
3. Irgalmad hatalmát, sokszor megmutattad. Az elmerülőknek szent kezed nyújtottad. Minket mélység szédít, minket ösvény rángat. Emeld fel a vészből süllyedő hazánkat.  Refr. Ó Kiscelli Szűz Mária...

\"\"A templomban, az igényesen kialakított Tárházban állandó kiállítás várja az idelátogatókat, bemutatván az ősi kegyhely fennmaradt, többszáz éves kincseit.
 

 

 

 

1994 őszén megkezdte működését a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola első osztálya a Koptik Odó Utcai Óvoda egyik termében. A névadó Szent Benedeket a város bencés múltja miatt választották, hiszen már a 12. században éltek itt szerzetesek, a bencés apátság működésének pedig egészen az 1950-es rendfelosztásig meghatározó szerepe volt Celldömölkön.
Az iskola azóta új épületbe költözött, a tanulók és pedagógusok kiváló körülmények között dolgoznak, tanulnak.

 

\"\"2003 nyarán elkészült kemenesmihályfai zarándokházunk, amely 34 fős csoportok befogadására képes. Zarándokok érkezésének előrejelzését a 95/420-135 telefonszámon vagy a Római Katolikus Plébánia 9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 9. levelezési címen szeretettel fogadjuk.

A 2009-es Celli Búcsúról készült fotókat itt tekintheti meg!
 

 

A közeljövőben szeretnénk kegytemplomunkat külső formájában is megújítani. Kijavítani az elhasználódott, megroppant tetőszerkezetet és a templom külső falait újravakolni.

Adományokat erre a célra a következő Alapítványon tisztelettel és köszönettel fogadunk:

KISCELLI TEMPLOM ALAPÍTVÁNY CELLDÖMÖLK 11747044 - 20011112

Templomunk történetével és plébániánkkal részletesen is megismerkedhetnek az interneten keresztül. Honlapunk címe: http://kis-mariacell.uw.huHírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésEgyüttműködő szervek tájékoztaInformációátadási SzabályzatÁltalános tájékoztató - ÜgyfélElektronikus ügyintézési portáE-Papír szolgáltatásElektronikus Fizetési SzolgáltÜgyintézés, NyomtatványokAdó ügyekBevallási határidőkSzociális ügyekNyomtatványokKözérdekű adatokI. Szervezeti, személyzeti adaII. Tevékenységre, működésre vIII. Gazdálkodási adatokÁltalános közzétételi listaKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaJegyzői nyilvántartásokKözterület-felügyeletCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataHelyi rendeletek 2020Nemeskocs Község ÖnkormányzataMagyar Falu ProgramRendeletek 2020Rendeletek 2021Ostffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendSzakrendelésekÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021ÁlláshelyekDokumentumokRendezési terv módosításIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatKözérdekű adatokSportEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02089TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00203TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő