Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt azonosító száma:KEOP-7-1-0/11 - Derogációs vízi közmű projektek előkészítése
Projekt neve:„Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen"
Előzmények:
Celldömölk Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerében, KEOP-7.1.0/11-2012-0052Derogációs vízi közmű projektek előkészítése „azonosító számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen" című pályázatán nyert támogatást.
A pályázat nettó költségvetése: 25.344.983 Ft, amelyből az elnyert támogatás nettó összege 21.543.235 Ft, a szükséges nettó önerő 3.801.748 Ft.
A Támogatási Szerződés megkötésére 2012. december 19-én került sor.
Projekt leírása:
Celldömölk területén a Celli és az Alsósági városrész 100 %-ban csatornázott az izsákfai városrészén jelenleg szennyvízelvezetési és kezelési rendszer nem működik.
Az Izsákfai városrészen keletkezett szennyvizet a Celldömölki szennyvíztisztító telepen kívánjuk kezelni. Amelyek megoldásához ki kell építeni a gerincvezetéket és a bekötővezetékeket, valamint a szennyvíz-átemelőket és a szennyvíz-nyomóvezetéket a Celldömölki városrész fogadó aknájáig úgy hagy a keletkezett szennyvíz az előírt időn túl ne tartózkodhasson a csatornarendszerben. A projekt eredményeként létrejövő csatornázottság 100 %-os lesz, ezért a meglévő tisztító kapacitást is bővíteni és korszerűsíteni, amely magában foglalja a meglévő szennyvíztisztító régellátó rendszerének korszerűsítését valamint az irányítástechnikai) rendszer kiépítését is - kell. A gravitációs csatorna gyűjti és juttatja el a szennyvizet a végátemelőbe. Ahol terephullám vagy árok töri meg a terepet illetve ellenlejtés van átemelők és nyomóvezetékek vezetik vissza a gravitációs csatornába a szennyvizet. Az ingatlanokból szintén gravitációsan jut ki a közterületi létesítményekbe a szennyvíz. A házi bekötő csatornák a tisztítóaknákra, illetve azok között bekötő idommal csatornacsőre csatlakoznak. A bekötő csatorna telekhatáron belül tisztító nyílás-csatlakozó idomban végződik. A hálózat bővítésével egyidejűleg sor kerül a meglévő csatorna egy részének rekonstrukciójára is a hosszú távon pénzügyileg és műszakilag fenntartható rendszer megvalósulása érdekében.

 A tervezett cél:

Celldömölk területén az izsákfai városrész 100 %-ban való csatornázása, szennyvízének elvezetési és kezelési rendszerének kiépítése
Ennek érdekében az ivóvízminőség javítása projekt, KEOP-7.1.0/11-2012-0052azonosító számú „Derogációs vízi közmű projektek előkészítése” pályázat lezárását követően a tervezett Izsákfai szennyvízelvezetési és tisztítási projekt kivitelezésére kerüljön az Önkormányzat döntött a KEOP-1.2.0/09-11 azonosító számú „Szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása”című konstrukcióra történőpályázat benyújtására.
A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2012.12.19.
A projektmegvalósulásának tervezett napja: 2013.06.30.
 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Tel: 95/525-810 Fax: 95/420-304
e-mail: celldomolk@celldomolk.hu
 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, váci út 45.
Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328.
Telefon: (36 1) 238 6697; Fax: (36 1) 238 6667 E-mail: titkarsag@nkek.hu

Honlap: www.nkek.hu

 
 
 
 
 
Energia Központ Nonprofit Kft.:

www.energiakozpont.hu Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésEgyüttműködő szervek tájékoztaInformációátadási SzabályzatÁltalános tájékoztató - ÜgyfélElektronikus ügyintézési portáE-Papír szolgáltatásElektronikus Fizetési SzolgáltÜgyintézés, NyomtatványokAdó ügyekBevallási határidőkSzociális ügyekNyomtatványokKözérdekű adatokI. Szervezeti, személyzeti adaII. Tevékenységre, működésre vIII. Gazdálkodási adatokÁltalános közzétételi listaKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaJegyzői nyilvántartásokKözterület-felügyeletCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataHelyi rendeletek 2020Nemeskocs Község ÖnkormányzataMagyar Falu ProgramRendeletek 2020Rendeletek 2021Ostffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendSzakrendelésekÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021ÁlláshelyekDokumentumokRendezési terv módosításIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatKözérdekű adatokSportEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02089TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00203TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő