Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

 Celldömölk Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
1. számú háziorvosi körzet
Háziorvosi asszisztens
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű

A körzet praxisjogának értékesítéséig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9500 Celldömölk, Ady utca 1.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Helyettesítő orvos mellett végzendő asszisztensi feladatok a 4/2000 EüM. rendelet 2. mellékletében felsoroltak szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
• Emelt szintű szakképesítés,
• Felhasználói szintű szakirányú szoftverek;
• Magyar állampolgárság;
• Bűntetlen előélet;
• Cselekvőképesség.
• Körzeti betegápolói vagy klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápoló) szakképesítés vagy ápolói szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz;
• Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata;
• MESZK tagságot igazoló dokumentum másolata;
• Érvényes működési engedély meglétét igazoló dokumentum másolata;
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék;
• Jogszabályban rögzített egészségügyi alkalmasság igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Falusiné Magyar Csilla nyújt, a 0695777816 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Celldömölk Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/3103/0/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvosi asszisztens.
• Személyesen: Szücs Andrea aljegyző, Vas megye, 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat nyerteséről Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete dönt.
Celldömölk Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.celldomolk.hu - 2018. augusztus 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírása munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésElektronikus adó ügyintézésE-Papír szolgáltatásBevallási határidőkAdó ügyekSzociális ügyekKözérdekű adatokSzervezeti, személyzeti adatokTevékenységre, működésre vonat Gazdálkodási adatokNyomtatványokKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataNemeskocs Község ÖnkormányzataOstffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek20062007200820092010201120122013201420152016201720182019ÁlláshelyekNépjóléti Szolgálat - IgazgatóOstffyasszonyfa - VédőnőDokumentumokIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő