Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

Celldömölk Város Önkormányzata 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városgondnokság Celldömölk

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Temesvár utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. Irányítja és vezeti a Városgondnokságot, annak feladatai végrehajtásában. 2. Szervezi, és engedélyezi a Városgondnokság vállalkozási tevékenységét. 3. Képviseli a Városgondnokságot, kapcsolatot tart külső intézményekkel, gazdasági társaságokkal. 4. Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), egyéb Szabályzatok elkészítése. 5. Gondoskodik az SZMSZ-ben és a Szabályzatokban foglaltak betartásáról. 6. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény közalkalmazottai és munkavállalói tekintetében. 7. Jóváhagyja a munkaköri leírásokat. 8. Megszervezi a közfoglalkoztatott dolgozók foglalkoztatását. 9. Megszervezi a közérdekű munkára ítéltek, vagy a pénzbüntetést közérdekű munkára változtatók munkavégzését. 10. Felel az intézményi költségvetés végrehajtásért. 11. Felügyeleti szerv részére információkat ad, beszámolót készít. 12. Fogadja a Városgondnokhoz érkező panaszokat, intézkedik azok kivizsgálásáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola,

         Legalább 3 év Városgondnokság feladatellátásába tartozó feladattal kapcsolatos szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

         B kategóriás jogosítvány,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

     Szakmai önéletrajz, vezetői program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló oklevél másolata. Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálásának folyamata alatt hozzájárul. Nyilatkozat arról hogy a pályázat nyílt testületi ülésen történő tárgyalásához hozzájárul - nem járul hozzá. Igazolás arról, hogy az elvárt szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola, 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Gábor nyújt, a 0695777811 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Celldömölk Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/2711-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

vagy

         Elektronikus úton Farkas Gábor részére a farkas.gabor@celldomolk.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Városfejlesztési-, költségvetési- és jogi-, ügyrendi bizottság véleményezi. A képviselő testület, érvényes pályázat esetén döntést hoz a határozott idejű kinevezésről. Vészhelyzet idején a döntést a képviselő testület nevében a polgármester hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

         Celldömölk város honlapja - 2021. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.celldomolk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésElektronikus ügyintézési portáE-Papír szolgáltatásBevallási határidőkAdó ügyekSzociális ügyekElektronikus Fizetési SzolgáltKözérdekű adatokI. Szervezeti, személyzeti adaII. Tevékenységre, működésre vIII. Gazdálkodási adatokNyomtatványokKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataHelyi rendeletek 2020Nemeskocs Község ÖnkormányzataRendeletek 2020Ostffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021ÁlláshelyekDokumentumokIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatSportEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00203TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő