Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

E-ügyintézés indítása

 

Ügyének elektronikusan történő intézéséhez kérjük figyelmesen olvassa el a következő tájékoztatót.

 

Kérjük, csak abban az esetben használják az E-Papír szolgáltatást, ha a https://e-onkormanyzat.gov.hu - portálon nincs az adott ügyre, eljárásra vonatkozó formalizált elektronikus űrlap, vagy az elektronikus benyújtásra jogszabály további formai követelményeket nem állapít meg. 

 

Az elektronikus ügyintézéshez rendelkeznie kell Magyarország.hu regisztrációval (ÜGYFÉLKAPU).

Amennyiben még nem létesített ügyfélkaput, úgy kérjük keresse fel a lakóhelye szerint illetékes Okmányirodát vagy Kormányablakot, és kezdeményezze ügyfélkapu létesítését.

Az ügyfélkapun való regisztrációját követően felhasználói név és jelszó segítségével elektronikus úton elintézheti az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyeit, melyeket alul a táblázat tartalmaz.

Amennyiben Ön nem személyesen kíván eljárni, meghatalmazással képviselőt bízhat meg ügyének elintézésével. A meghatalmazottnak természetesen rendelkeznie kell a Magyarország.hu ügyfélkapu regisztrációval (felhasználói név, jelszó). Adóügyek intézése esetén a meghatalmazás formanyomtatvány az E-Ügyintézés/Adó ügyek/Meghatalmazás címen letölthető.
A meghatalmazást személyesen, vagy postán a hivatal Pénzügyi Irodájának Adócsoportjához kell eljuttatni (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.).

 

Ügyfelünk, illetve meghatalmazottja az alábbiak szerint intézheti ügyét elektronikusan:

A lenti "Bejelentkezés" feliratra kattintva a Magyarország.hu ügyfélkapun keresztül felhasználói neve és jelszava segítségével belép az e-papír elektronikus ügyintézési rendszerbe. A legördülő menüpontokból válassza ki a Témacsoportot, az Ügytipust és válassza ki a címzett hivatalt. A Tárgy megjelölésével a Levél szövege mezőbe írhatja le a kérelmét az adott ügytípusban.

 

BEJELENTKEZÉS

 

Az E-Papír szolgáltatással igénybevehető ügytípusok a következők:

 

Témacsoportmegnevezése

Ügytípus megnevezése

Ügytípus rövid leírása

Önkormányzati igazgatás

Adatkérés, tájékoztatás kérése, közérdekű bejelentés, javaslat

 

Az önkormányzat, az önkormányzat fenntartásában lévő intézmény, az önkormányzat felügyelete alatt álló szervezet működésével kapcsolatos tájékoztatáskérés, közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat igénylése. E szervezetek működésével kapcsolatos javaslatok.

 

Önkormányzati igazgatás

Adóügyek

 

Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal (pl. az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal kapcsolatos kérdés).

 

Önkormányzati igazgatás

Anyakönyvi ügyek

 

A születés anyakönyveztetésével, a haláleset anyakönyveztetésével, a házasságkötéssel, a házassági névviselési forma megváltoztatásával, a válás, illetve özvegység esetén volt feleség névváltoztatásával, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal kapcsolatos ügyek, anyakönyvi kivonatok igénylése.

 

Önkormányzati igazgatás

Címnyilvántartási ügyek

 

A lakcím, mozgószállás, tartózkodási hely vagy annak megváltozására vonatkozó bejelentés a bejelentett lakcím valódiságának ellenőrzése, lakcím érvénytelenségének megállapítása, nyilvántartások vezetésével kapcsolatos ügyek, címkezelési eljárások.

 

Önkormányzati igazgatás

Egészségügyi ügyek

 

Az önkormányzat által biztosított egészségügyi alapellátásokkal - a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátással, a fogorvosi alapellátással,az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátással,a védőnői ellátással, és az iskola-egészségügyi ellátással -  kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatás

Építési ügyek

 

Az önkormányzat, mint Építésügyi Szolgáltató Pontfeladatkörébe tartozó ügyek.

 

Önkormányzati igazgatás

Hagyatéki ügyek

 

A hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatás

HR, munkaügyi ügyek

 

A HR pályázatokkal kapcsolatos ügyek, az önkormányzati köztisztviselőkkel kapcsolatos megkeresések, önkormányzati kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozására javaslat.

 

Önkormányzati igazgatás

Gyermekvédelem és gyámügyek

 

A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági ügyek (környezettanulmány készítés, a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának megállapítása, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállásának megállapítása. Az önkormányzat által a kiskorúak részére biztosított segélyekkel, támogatásokkal kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatás

Ingatlan ügyek

 

Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatás

Kereskedelmi ügyek

 

Kereskedelmi tevékenységgel, szálláshely szolgáltatással, telephelyek nyilvántartásával kapcsolato, a nem üzleti célú közösségi és szabadidős szálláshely-szolgáltatókkal kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatás

Kulturális ügyek

 

Az önkormányzat által fenntartott muzeális intézményekkel, nyilvános könyvtári ellátással és a közművelődési feladatokkal kapcsolatos ügyek. Az önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti (színház, zenekar, táncművészeti szervezetek)szervezetekkel kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatás

Mezőgazdasági, állat- és növény-egészségügyi ügyek

 

A jegyző hatáskörébe tartozó állatvédelmi (kóbor állatok befogása, élelmiszerlánc felügyeleti (méhállomány fenntartásának helye) és növényvédelmi ügyek (közérdekű védelem parlagfűvel kapcsolatban), továbbá az állatvédelmi őrszolgálattal kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatás

Oktatási ügyek

 

Az önkormányzat által fenntartott óvodával, az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos ügyek, az önkormányzat által szervezett táborok, erdei iskolák, erdei óvodákkal, a helyi nemzetiségi önkormányzat által fenntartott iskolákkal, iskolai jogviszonnyal kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatás

Parkolási ügyek

 

A közterületi parkolással, annak ellenőrzésével, ügyfélszolgálati kérdéseivel, karbantartási és végrehajtási feladataival kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatás

Polgárvédelemmel, honvédelemmel kapcsolatos ügyek 

 

Önkormányzatok hatáskörébe tartozó polgárvédelemmel és honvédelemmel kapcsolatos ügyek.

Önkormányzati igazgatás

Szociális ügyek

 

Az önkormányzat által biztosított szociális/népjóléti támogatások. (Pl. a megélhetést segítő ellátások, ápolási támogatás, egészségügyi támogatás,temetési támogatás, lakhatási és lakbértámogatások.)

 

Önkormányzati igazgatás

Településüzemeltetési ügyek

 

A közterület használatával, a közterület foglalással, a közterület rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos ügyek.  Az önkormányzati beruházásokkal, közterületi felújítási, karbantartási, hibaelhárítási feladatokkal kapcsolatos ügyek, a helyi közösségi közlekedés szervezésével összefüggő kérdések, a közhasznú szerződés alapján ellátásra kerülő feladatokkal kapcsolatos ügyek, közvilágítás üzemeltetésével és bővítésével kapcsolatos ügyek. Közterület tisztán tartásával, felügyeletével, hulladék elhelyezésével, gyűjtésével, szállításával, valamint a köztemetőkkel kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatás

Településképi és városépítési ügyek

 

Az önkormányzat építési szabályzatával, a tervtanáccsal, a településképi rendelettel, a település arculati kézikönyvvel, a helyi védettséggel kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatás

Településtervezési ügyek

Településtervezési, partnerségi ügyek.

Önkormányzati igazgatás

Települési zöldterületi ügyek

 

Zöldterületek (parkok, játszóterek) létesítésével, fenntartásával kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatás

Vállalkozási ügyek

 

A vállalkozások támogatásával, vállalkozásélénkítéssel, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos ügyek.

 

Önkormányzati igazgatás

Az önkormányzat képviselő-testületével kapcsolatos ügyek

 

 

 

 Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésEgyüttműködő szervek tájékoztaInformációátadási SzabályzatÁltalános tájékoztató - ÜgyfélElektronikus ügyintézési portáE-Papír szolgáltatásElektronikus Fizetési SzolgáltÜgyintézés, NyomtatványokAdó ügyekBevallási határidőkSzociális ügyekNyomtatványokKözérdekű adatokI. Szervezeti, személyzeti adaII. Tevékenységre, működésre vIII. Gazdálkodási adatokÁltalános közzétételi listaKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaJegyzői nyilvántartásokKözterület-felügyeletCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataHelyi rendeletek 2020Nemeskocs Község ÖnkormányzataMagyar Falu ProgramRendeletek 2020Rendeletek 2021Ostffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendSzakrendelésekÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021ÁlláshelyekDokumentumokRendezési terv módosításIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatKözérdekű adatokSportEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02089TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00203TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő