Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

Projekt tárgya: Esélyegyenlőségi akciók és szervezetfejlesztés a Celldömölki Járásban

Projekt azonosító száma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0048

Kedveszményezett: Celldömölk Város Önkormányzata

Elnyert KEOP támogatás: 33.991.600 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Celldömölk Város Önkormányzatának az „Esélyegyenlőségi akciók és szervezetfejlesztés a Celldömölki Járásban” című pályázata az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív program keretében meghirdetett „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” (ÁROP-1.A.3-2014) című pályázati felhíváson elnyert támogatás felhasználásával valósul meg.

A projekt lehetőséget ad arra, hogy járási szinten kialakuljon az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtéséhez szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködés és párbeszédek rendszere, felállnak a munkacsoportok, a szakmai koordinációs csoport, a felzárkózási kerekasztal, az esély fórum, valamint a járás részt vesz a megyei társadalmai felzárkózási fórumban is. A megvalósítás során járási szinten kialakul és megerősödik párbeszéd - önkormányzatok, kormányzati szerveztek, intézmények, civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával. Elkészül a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó – a járási felzárkózási kerekasztal által elfogadott -„Esélyteremtő programterv”, amely megerősíti a partnerséget, továbbá felkészíti a járást a releváns szakmai területeken a 2014-20-as EU-s források fogadására is. Sikeres esélyegyenlőségi akciók valósulnak meg, amelyek megalapozzák a partnerek hosszú távon is fenntartható együttműködését.

A meghatározott problémahalmaz összegzése, a projektet megalapozó egyeztetések és az elemzések alapján az alábbi prioritási területek kerültek kialakításra. Minden problémára nem nyújthat megoldást jelen projekt. A cél a kezdeményezéssel a folyamatok elindítása, a partnerség megerősítése, amely kiterjeszti a közösségi védőhálót.

1. Generációk együttműködése:
- Generációk együttműködését célzó program (idősek bevonása a családok életébe, gyerekfelügyelet, fiatalok mentorálása, tapasztalatok átadása, közösségerősítő programok a településeken)
2. Egészségműveltség fejlesztése:
- Egészségműveltségi program (óvodáskortól nyugdíjas korig az egészséges lakosságért, a társadalom versenyképességének növeléséért)
- A mélyszegénységben élők körében a járás településein egészségügyi szűrések elvégzése, életmódváltással kapcsolatos tanácsadás
3. Mélyszegénységben élők és roma lakosság társadalmi integrációja:
- Nevelési tanácsadás (prevenció: családtervezés, gyermeknevelés, családi pénzügyi gazdálkodás, önsegítés, válsághelyzetbe jutó családok segítése: a szülők közötti konfliktus rendezésében, szenvedélybetegség kezelésében, munkahelykeresésben, a szülő-gyerek kapcsolat megerősítésében, a gyerekneveléshez szükséges mindennapi rutin kialakításában, lakáskörülmények javításában) a következőszervezeti keretekben: „Szülő klubok indítása a járásban, kiscsoportos foglalkozások az érintett szülők, családok részére
- Az energiaszegénységgel érintett rászorultak lakhatási és megélhetési feltételeinek javítása a járásban
4. A fogyatékkal élők elfogadása:
- Érzékenyítési programok (fogyatékkal élők elfogadását, társadalmi integrációját célzó különböző tevékenységek)

A projekt céljai:
Átfogó célok
- Modellértékű együttműködési program megvalósítása a járási településeken, esélyegyenlőségi területeken tevékenykedő állami, önkormányzati, civil, egyházi szervezetek és vállalkozások bevonásával.
- A munkaerő-piacról kiszorult rétegek integrálása, társadalmi és gazdasági felzárkóztatása
- A járásban lakók egészségének megőrzése
- Az esélyteremtés területén fenntartható járási partneri hálózat létrehozása és működtetése a kistelepülési önkormányzatok aktivizálásával Celldömölk járásszékhely funkciójának erősítése a koordinációs tevékenység megvalósítása révén.
- A humán közszolgáltatások szakmai színvonalának és költséghatékonyságának javítása, együttműködési gyakorlatának fejlesztése a járás teljes területén.
Konkrét célok
- Tudatos partnerség-építés megvalósítása a járási esélyteremtő intézményrendszer fejlesztése érdekében, bekapcsolódás a megyei együttműködési fórumba.
- Partnerségi kapcsolatok fejlesztése az esélyegyenlőségi területen tevékenykedő szervezetek között, szakmai kapacitások erősítése
- Igényfelmérések, tudatos programozás elvégzése az összehangolt akciók előkészítése érdekében, felkészülés a 2014-20-as EU-s források fogadására
- Generációk közti együttműködések fejlesztése
- Egészségműveltség és egészségtudatosság szintjének emelése
- Családok megerősítése, a család intézményének újbóli felértékelése, generációk közötti kapcsolatok fejlesztése, melynek következtében megoldódnának az időseket és a gyermekeket érintő problémák egy része
- Gyermekek szocializációjának támogatása célzott programokkal
- Energiaszegénység mérséklésére tudatos fejlesztés elindítása
- A többségi társadalom érzékenyítése a fogyatékkal élők elfogadása érdekében

 

 

 

Projekt várható eredményei:
- Kialakításra kerül az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködés és párbeszédek rendszere a celldömölki járásban, felállnak a munkacsoportok, a szakmai koordinációs csoport, a felzárkózási kerekasztal, az esély fórum,valamint a járás részt vesz a megyei társadalmai felzárkózási fórumban is;
- Kialakul és megerősödik a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei(önkormányzatok, kormányzati szerveztek, intézmények, civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával), a HEP-ek megvalósításának vonatkozásában;
- Elkészül a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó – a járási felzárkózási kerekasztal által elfogadott -„Esélyteremtő-programterv”, amely megerősíti a partnerséget, továbbá felkészíti a járást a releváns szakmai területeken a 2014-20-as EU-s források fogadására is;
- Sikeres esélyegyenlőségi akciók valósulnak meg, amelyek megalapozzák a partnerek fenntartható együttműködését;

 

Kedvezményezett elérhetősége:

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Telefon: +36-95-777-810
FAX: +36-95-95-420-304

e-mail: celldomolk@celldomolk.hu
honlap: www.celldomolk.hu

Támogató elérhetősége:

Miniszterelnökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Telefonszám: +36-1-795-5000
Telefax: +36-1-795-0381

Mellékletek:

Jogszabályi keretek összefoglalásaHírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésEgyüttműködő szervek tájékoztaInformációátadási SzabályzatÁltalános tájékoztató - ÜgyfélElektronikus ügyintézési portáE-Papír szolgáltatásElektronikus Fizetési SzolgáltÜgyintézés, NyomtatványokAdó ügyekBevallási határidőkSzociális ügyekNyomtatványokKözérdekű adatokI. Szervezeti, személyzeti adaII. Tevékenységre, működésre vIII. Gazdálkodási adatokÁltalános közzétételi listaKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaJegyzői nyilvántartásokKözterület-felügyeletCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataHelyi rendeletek 2020Nemeskocs Község ÖnkormányzataMagyar Falu ProgramRendeletek 2020Rendeletek 2021Ostffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendSzakrendelésekÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021ÁlláshelyekDokumentumokRendezési terv módosításIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatKözérdekű adatokSportEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02089TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00203TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő