Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

  Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás

     a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Népjóléti Szolgálat Celldömölk 

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.01.-2022.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky S. u 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az integrált, több telephelyen működő intézmény szociális- és gyermekjóléti alap- és szociális szakellátást (idősek ápoló-gondozó otthoni és átmeneti ellátás) nyújtó szolgáltatásai zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezésével, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok: Az igazgató ellátja az intézmény általános képviseletét. Az igazgató gazdálkodik a rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökkel, irányítja és szervezi az intézmény szakmai feladatait. Elkészíti, és fenntartói jóváhagyásra felterjeszti az intézet belső szabályzatait és gondoskodik azok betartásáról, alakítja az intézmény programjait és arculatát, munkáltatói jogokat gyakorol. intézmény programjait és arculatát, munkáltatói jogokat gyakorol.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Falusiné Magyar Csilla nyújt, a 06-95-777-816 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követő véleményezési eljárás után a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt a kinevezésről. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.celldomolk.hu honlapon szerezhet.

 

 

 Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésElektronikus adó ügyintézésE-Papír szolgáltatásBevallási határidőkAdó ügyekSzociális ügyekKözérdekű adatokSzervezeti, személyzeti adatokTevékenységre, működésre vonat Gazdálkodási adatokNyomtatványokKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataNemeskocs Község ÖnkormányzataOstffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek20062007200820092010201120122013201420152016201720182019ÁlláshelyekNépjóléti Szolgálat - IgazgatóOstffyasszonyfa - VédőnőDokumentumokIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő