Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

Ügytípusok:

 1. Adó- és értékbizonyítvány
 2. Adóbevallás iparűzési adóról
 3. Adóbevallás vállalkozók kommunális adójáról, kitöltési útmutató
 4. Fizetéskönnyítési kérelem
 5. Méltányossági kérelem
 6. Befizetésekkel kapcsolatos kérelmek
 7. Adóigazolások
 8. Változás bevallás gépjárműadóban
 9. Adatbejelentés magánszemélyek kommunális adójáról
 10. Adóbevallás idegenforgalmi adóról
 11. Bevallás talajterhelési díjfizetési kötelezettségről
 12. Bevallás előállított magánfőzött párlat után
 13. Meghatalmazás

 

Helyi adórendelet

 

  Számlaszámok

 
Ügytípus
Rövid leírás
Az adóhatóság kérelemre, törvényben előírt esetekben az illetékességi területén lévő ingatlan fekvéséről, értékéről és adójáról adó- és értékbizonyítványt állít ki, amely tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők /tulajdonosok/ adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök  8-12,     13-16
Ügyintéző
Horváth Rita
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
4.000.- Ft/ingatlan, hagyatéki ügyben illetékmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
Nincs
Az alkalmazott jogszabályok
Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv., a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
Szükséges iratok
Tulajdoni lap másolat

 

 

Ügytípus
Rövid leírás
Az adózónak az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig bevallást kell tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök  8-12,     13-16
Ügyintéző
Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
Díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

2018. évi iparűzési adó bevallás

2017. évi iparűzési adó bevallás

Kitöltési útmutató 2017.

J jelű betétlap közös őstermelőknek

Bevallás a 2016. évi helyi iparűzési adóról

Kitöltési útmutató 2016

Bevallás a 2015. évi helyi iparűzési adóról 

Kitöltési útmutató 2015

Bevallás a 2014. évi helyi iparűzési adóról

Kitöltési útmutató 2014

Bevallás a 2013. évi helyi iparűzési adóról

Kitöltési útmutató 2013

Bevallás helyi iparűzési adó előleg kiegészítéséről

Bevallás a 2012. évi iparűzési adóról,

Bevallás a 2011. évi iparűzési adóról,

Kitöltési útmutató iparűzési adóbevalláshoz.

Az alkalmazott jogszabályok
Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv., Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv., A helyi adókról szóló módosított 32/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet
Szükséges iratok
 Nincs
Elektronikus nyomtatványok  Elektronikus nyomtatványok letöltése

  

 
Ügytípus
Rövid leírás
Az adózó kérelmére az adóhatóság a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén az adótartozásra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezhet.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök   8-12,     13-16
Ügyintéző
Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak: díjmentes, gazdálkodó szervezeteknek: 10.000.- Ft
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
Az alkalmazott jogszabályok
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv., Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
Szükséges iratok
Jövedelemigazolás, nyugdíj, Gyed, Gyes, munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetés igazoló szelvény, illetve az azt megállapító határozat. A lakásfenntartással és az egyéb rendszeres többletkiadással kapcsolatos bizonylatok /csekkek/ másolatai
A személyek feladatai
 Nincs

 

 

Ügytípus
Rövid leírás
Az adózó kérelmére az adóhatóság a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén az adótartozást mérsékelheti, vagy elengedheti.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök   8-12,     13-16
Ügyintéző
Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak: díjmentes, gazdálkodó szervezeteknek: 10.000.- Ft
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
Az alkalmazott jogszabályok
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv., Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
Szükséges iratok
Jövedelemigazolás, nyugdíj, Gyed, Gyes, munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetés igazoló szelvény, illetve az azt megállapító határozat. A lakásfenntartással és az egyéb rendszeres többletkiadással kapcsolatos bizonylatok /csekkek/ másolatai

 

 

 

Ügytípus
Rövid leírás
Az adózó írásbeli kérelmére az adóhatóság a számlájára tévesen befizetett összeget, vagy túlfizetést visszautalja, vagy más adótartozásra számolja el, a téves számlára fizetett összeget a megfelelő számlára átutalja, illetve egyenlegértesítőt állít ki.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök   8-12,     13-16
Ügyintéző
Horváth Rita
Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna
Treiber Zita
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
nincs
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
Az alkalmazott jogszabályok
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.
Szükséges iratok
nincs
 

 

Ügytípus
Rövid leírás
Az adózó kérelmére az adóhatóság a fennálló adótartozásról hatósági igazolást állít ki.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök  8-12,     13-16
Ügyintéző
Horváth Rita
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
8 nap
Az ügyintézés díja
Díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
Az alkalmazott jogszabályok
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv., Illetékekről szóló 1990. évi XCIII tv.
Szükséges iratok
Nincs

 

 

Ügytípus Változás bevallás gépjárműadóban
Rövid leírás Az adózó közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnál jelenti be a változást követő 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, ha az adófizetési kötelezettsége szünetel, a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg, vagy olyan gépjármű tulajdonjogát szerezte meg, amelynek korábbi tulajdonosa adómentes volt.
Az ügyet intéző iroda Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök  8-12,     13-16
Ügyintéző Horváth Rita
Igénylő, kötelezett Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő 30 nap
Az ügyintézés díja díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók Adatbejelentés gépjárműadóról
Az alkalmazott jogszabályok Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
Szükséges iratok Forgalmi engedély, 2012 március 30-át követően kiadott Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított szakvélemény másolata, MÁK határozat a súlyos mozgásszervi fogyatékosságról, 18. életévét be nem töltött személy magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségről és fogyatékosságról szóló 5/22003.(II.19.) ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás, mely mozgásszervi fogyatékosságot igazol. Gépjármű eltulajdonítása esetén rendőrségi jegyzőkönyv.

 

 

Ügytípus
Rövid leírás
 
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök  8-12,     13-16
Ügyintéző
Treiber Zita
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
Az alkalmazott jogszabályok
Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv., Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.
Szükséges iratok
 

  

Ügytípus
Rövid leírás
Az adózónak a beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-ig kell bevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök   8-12,     13-16
Ügyintéző
Horváth Rita
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
Díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
Az alkalmazott jogszabályok
Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv., az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv., A helyi adókról szóló módosított 32/2010.(XII.16.) helyi rendelet
Szükséges iratok
Nincs
A személyek feladatai
 

 

 

Ügytípus
Rövid leírás
A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év március 31-éig tesz bevallást az önkormányzati adóhatóságnál.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök   8-12,     13-16
Ügyintéző
Horváth Rita
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
Díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

 

Ügytípus Bevallás magánfőzött párlat után
Rövid leírás A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatósághoz. Első ízben 2016. január 15-éig.
Az ügyet intéző iroda Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök   8-12,     13-16
Ügyintéző Horváth Rita
Igénylő, kötelezett Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő 30 nap
Az ügyintézés díja Díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók Bevallás magánfőzőtt párlat után

 

 

Ügytipus Meghatalmazás
Rövid leírás

Az adóhatóság előtt az adózót –ha nem kíván személyesen eljárni – a törvényes képviselő, képviseleti joggal rendelkező személy képviselheti. Ehhez „MEGHATALMAZÁS” nyomtatvány kitöltése szükséges. A meghatalmazási nyomtatványt eredeti aláírással ellátva személyesen, vagy postai úton kell eljuttathatni a hivatal adócsoportjához.

Az ügyet intéző iroda Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök   8-12,     13-16
Ügyintéző Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna
Igénylő, kötelezett  
Az ügyintézés kezdeményezhető Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő  
Az ügyintézés díja Díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok Meghatalmazás

 Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésElektronikus adó ügyintézésE-Papír szolgáltatásBevallási határidőkAdó ügyekSzociális ügyekKözérdekű adatokSzervezeti, személyzeti adatokTevékenységre, működésre vonat Gazdálkodási adatokNyomtatványokKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataNemeskocs Község ÖnkormányzataOstffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek200620072008200920102011201220132014201520162017ÁlláshelyekNépjóléti Szolgálat - IgazgatóOstffyasszonyfa - VédőnőDokumentumokIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő