Esélyegyenlőségi program végrehajtása Celldömölk városában

2010.04.26.

Projekt azonosító száma: TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0022
 
Projekt neve: Esélyegyenlőségi program végrehajtása Celldömölk városában
 
ESZA támogatás: 42.188.061 Ft
 
2008. évben került sor a Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása (TÁMOP-3.3.2/08/2) címmel meghirdetett pályázati felhívásra az „Esélyegyenlőségi program végrehajtása Celldömölk városában” című pályázat benyújtására, melynek fő célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók felkarolása és felzárkóztatása.
A program 2009 szeptemberétől indult és 2011 júliusában fog befejeződni. A pályázat megvalósításának színterei a város közoktatási intézményei, a Városi Óvoda, a Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Műszaki Szakközép- és Szakiskola valamint a Berzsenyi Dániel Gimnázium. Elmondható tehát, hogy szinte a város minden hátrányos helyzetű gyermeke és fiatalja 3-tól 22 éves korig érintett a pályázat megvalósításában, melyre összesen 42 millió forintot nyertünk. A pályázat kötelező részét képezik a pedagógusok továbbképzései, melyek segítségével új ismereteket szereznek. Ennek célja, hogy munkájuk során alkalmazni tudják a korszerű pedagógiai módszereket, valamint szemléletváltás következzen be a hátrányos helyzetű gyermekek oktatása és nevelése során. A fent említett intézmények nemcsak önálló, hanem sok esetben egymással összekapcsolódó programokkal dolgoznak. A feladatok nagyon sokrétűek. Az óvodában fel kell mérni, hogy minden 3. évét betöltött gyermek jár-e óvodába. A már óvodás gyermekek számára fejlesztő foglalkozásokat tartanak a pedagógusok a képességeiknek megfelelő egyéni fejlesztési tervek kidolgozása alapján. A sokoldalú készségfejlesztést a tavasz folyamán úszásoktatással és lovas terápiával fogjuk bővíteni. A bölcsőde és óvoda közti átmenet játékos ovicsalogató programokkal fog színesedni. Az általános iskolában nagyon fontos momentum az iskola és a szülői ház kapcsolatának erősítése, tekintettel arra, hogy a gyerekek idejük nagy részét az iskolában töltik. Az óvoda és az iskola közti átmenet segítése érdekében az 1. évfolyamos tanítók jutnak nagyobb szerephez. A pályázat nem csak a szakmai munkát segíti. A projekt keretein belül lehetőség adódik korszerű csoportszoba kialakítására, melynek modern berendezése alkalmas lesz kreatív szabadidős programok és fejlesztő foglalkozások lebonyolítására. A 7–8. évfolyamosok pályaválasztást segítő programokon vesznek részt, ahol a pedagógusok megismertetik őket a különféle szakmákkal és felhívják figyelmüket a szakmatanulás fontosságára. A sajátos nevelési igényű tanulók normál szakiskolában való továbbtanulásra felkészítő programjai – fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások egyéni fejlesztési tervek alapján – szintén fontos részét képezik a projektnek. Mindezen programok megvalósítása céljából természetesen elengedhetetlen az általános iskola és a szakközépiskola pedagógusainak együttműködése és folyamatos kapcsolattartása. A középiskolák feladata a pályaválasztást segítő programok szervezése a 7–8. osztályosok számára nyílt napok és bemutató órák szervezésével. A közös tanulói programok szervezése (sportversenyek, diáknap) nemcsak nevelő értékűek, hanem megismerhetik a középiskolai életet, az ott tanító pedagógusokat. Az iskolákban felzárkóztatások és korrepetálások segítségével igyekeznek a tanulók lemorzsolódását elkerülni. Ezen tevékenységek nagy része már ősz óta folyamatosan megvalósul. Kiemelném ezek közül a szakközépiskolában rendezett sportnapot, ahol változatos versenyek, tánc és tornabemutató emelték az esemény színvonalát. A szakmai óralátogatásokon nagy élményt jelentett a 7–8. osztályos tanulóknak az esztergapad működésének, valamint az interaktív tábla használatának bemutatása.
A program során igyekszünk minden, a pályázatban adódó lehetőséget kihasználni, felkutatni, segítve ezzel a tanulók hátrányainak leküzdését, hogy társaikhoz hasonló esélyekkel indulhassanak a „nagybetűs” életbe.
A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja:            2009.09.01.
 
A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja:                 2010.07.31.

Kedvezményezett
Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810 FAX: 95/420-304

Közreműködő szervezet
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest Bihari János utca 5.
Telefon: 1/301-3200 FAX: 1/301-3220
www.okmt.hu

Irányító Hatóság
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.
Telefon: 1/354-3860 FAX: 1/354-3911
www.nfu.hu/hepih

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb