Ingatlanok

2017.01.04.

Értékesítés

   

 • Celldömölk, Sikló u. 28. szám alatti "lakóház, udvar" megnevezésű ingatlan

  Eladási ár: 2.050.000,- Ft

             Vételi ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. június 12.

 

 • Celldömölk, Uzsok u. 1. szám alatti "lakóház, udvar, gazdasági épület" megnevezésű ingatlan

  Eladási ár: 4.000.000,- Ft

 

 • Celldömölk, Zalka M. utca végén található, 1144/24 helyrajzi számú, 664 m² nagyságú, ,,kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan, lakásépítési célra.

  Eladási ára: 5000,- Ft + Áfa/ m², azaz összesen 3.320.000,- Ft + ÁFA

    A vételi ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. március 30.

 

 • Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. szám alatti 19 m2 nagyságú garázshelyiség

Eladási ár: 1.000.000,-Ft

 

 • Celldömölk, Búza J. u. 16. sz. alatti társasházi sorházas beépítésű lakást a hozzá tartozó gépkocsi tárolóval, illetve a társasház közös tulajdonában álló tulajdoni hányaddal együtt.

Eladási ára: 10.875.000,-Ft

 A vételi ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. április 21.

 

 •  Celldömölk, Hunyadi u. 18. szám alatti volt irodaház, udvar megnevezésű ingatlan. Eladási ár: 4.000.000,-Ft

 

 •  Celldömölk, Pozsonyi utca 0116/82 hrsz-ú, 1395 m2 nagyságú „szántó és út” megnevezésű ingatlan.

Eladási ára: 2.000,-Ft + Áfa/m2 

 

 • Celldömölk, Pozsonyi utca 0116/83 hrsz-ú, 1396 m2 nagyságú „szántó” megnevezésű ingatlan.

Eladási ára: 2.000,-Ft + Áfa/m2

 

 • Celldömölk, Táncsics utcában kialakított 5 db 824-1001 m2 nagyságú építési telek

Eladási ára: 1.200,-Ft + Áfa/m2 

 

 • Celldömölk 4242. hrsz-ú, 5677 m2 nagyságú "szőlő gyep és gazdasági épület" megnevezésű zártkerti ingatlan. Eladási ár: 4.541.600,-Ft

  

Celldömölk Város Önkormányzata bérbeadás céljából hirdeti a tulajdonát képező

 

 • Celldömölk, Vasvári Pál u. 6. szám alatti 4. számú 18 m2 nagyságú gépkocsi tároló helyiséget. Bérleti díja: 7.234,- Ft/hó

Celldömölk Város Önkormányzata haszonbérbeadás céljából hirdeti a tulajdonát képező 

 

 • Celldömölk, Jókai utca 0437/13. hrsz-ú, 5646 m2 nagyságú "szántó" megnevezésű ingatlant. Bérleti díja: 38.682,- Ft+ÁFA/év

             Ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. május 31.  

 

Az ingatlanok megtekinthetőek: telefonon történő előzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8-16 óráig. További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelőjénél a 95/777-819-es telefonon kapható.
 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: phcell@celldomolk.hu

cellkabel peWeb