Ajánlás tájékoztató 2019.

2019.08.15.

 

Választás 2019. - Tájékoztató ajánlásról

 

AJÁNLÁS

 
A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, de csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést.

A választópolgár egy egyéni választókerületi, egy kompenzációs és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.

 

Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a helyi választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően, az igényléshez szükséges dokumentum letölthető itt.

 

Az ajánlóíven a választási iroda feltünteti a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölő szervezet nevét vagy a független jelölés tényét, a választókerület megjelölését. Közös jelölt esetén az ajánlóíven a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni.

 

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző ötvenedik napon, azaz 2019. augusztus 24-én átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Ennek érdekében a helyi választási iroda 2019. augusztus 24-én 8 és 12 óra, valamint 13 és 16 óra között ügyeletet tart. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el.

 

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

 

Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

 

Az ajánlás nem vonható vissza.

 

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

 

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

 

Nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

 

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

 

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

 

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére a helyi választási bizottságnál, amit a Helyi választási irodánál kell leadni.

 

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, azaz 2019. szeptember 9-ig. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.

 

Nem szabható ki bírság a legkésőbb a fenti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

 

Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.

 

Egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott

A fentiek alapján a celldömölki választókerületben a következő számú ajánlás szükséges:

1. számú választókerület: 12

2. számú választókerület: 11

3. számú választókerület: 11

4. számú választókerület: 11

5. számú választókerület: 11

6. számú választókerület 12

7. számú választókerület: 13

8. számú választókerület: 12

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb