TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001

2017.11.10.

 
 


 


 


Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön


 


Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001


Kedvezményezett:


Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.


Szerződött támogatás összege: 513.001.861 Ft


Támogatás mértéke: 100 %


Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.


A projekt tartalma:


 A projekt célja Celldömölk Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szereplő szegregátumnak minősülő területén lakófunkcióinak erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, , fejlesztése, közösségi és közterületi funkciók kialakítása.


 


A projekt tevékenységei:


1./    Celldömölk, Horváth Elek utca 19/A. (Celldömölk belterület 153/2 hrsz.)


A szociális szükséglakásoknak helyet adó, leromlott állapotban lévő épület jelenlegi állapotában már nem tölti be kívánt funkcióját ezért, felújítása átalakítása időszerűvé vált. A jelenlegi 8 lakásban 6 darabból megfelelő színvonalú és komfort fokozatú lakást alakítunk ki. A fennmaradó területen 2 lakás összevonásával pedig egy közösségi foglalkoztató tér kerül megvalósításra.


 


2./    Celldömölk, Horváth Elek utca 19/A. épület udvarán (Celldömölk belterület 153/2 hrsz.)


- játszótér és szabadtéri sütő-kemence kialakítása


-        parkolók kialakítása


-        kerítés áthelyezése


-        közösségi kiskert létrehozása


-        kavicsolt út és járda építése, térburkolat fektetése


-        közösségi épület az udvaron és utcabútorok


 


3./    Celldömölk, Horváth Elek utca 19/A. (Celldömölk belterület 153/2 hrsz.)


A kastély déli oldalán hosszan elnyúló keskeny melléképületben szintén szociális bérlakások működnek, szám szerint 4 db. A 21. századi lakhatási körülmények kielégítése érdekében funkcionálisan újragondoltuk a lakásokat és így mindenhova kerül fürdőszoba. A fejlesztés eredményeként, jobb térkihasználással 4 db magasabb komfortszintű lakás alakítható ki, melyekhez egy-egy tároló helység is tartozik.


 


4./    Celldömölk, Horváth Elek utca 23. „D” jelű épület (Celldömölk belterület 157 hrsz.)


Az épület állapota miatt lebontásra kerül.


 


5./    Celldömölk, Horváth Elek utca 21. „ C” jelű épület (Celldömölk belterület 156 hrsz.)


A fejlesztés eredményeként megújul 1db bérlakás és a jobb térkihasználással és bővítéssel nagyobb hasznos alapterületű teraszos 4 szobás magasabb komfortszintű lakás alakul ki önálló telekkel, mely alkalmas nagycsaládok elhelyezésére is.


Az épület hátsó gazdasági része helyére egy új kazánház/tároló és egy terasz kerül.


 


 6./    Celldömölk, Horváth Elek utca 11. 132/1 hrsz.


Az épület megvásárlását követően itt kerül kialakításra a szolgálati lakás


 


7./    Celldömölk, Horváth Elek utca (Celldömölk belterület 163 hrsz.)


Horváth Elek utca útburkolat felújítása, csapadékvíz elvezetésének megoldása.


 


8./    Térfigyelő kamera-rendszer kiépítése


Általános az igény a fejlesztés célját illetően egy rendezett, tiszta városrész kialakítása, ahol területen élők illetve az ide látogatók kellemes környezetben élhetnék mindennapjaikat. A lakosság közti társadalmi feszültségeket kell enyhíteni, elő kell segíteni egy jól működő mikroközösség kialakulását. A városrészen élők közbiztonságának erősítését szolgálhatná a térfigyelő rendszer kiépítése. Ezek a biztonsági berendezések kiváló eszközt jelentenek a kihágások, illetve a bűnelkövetés észlelése, megakadályozása, vagy a már bekövetkezett bűncselekmény körülményeinek és elkövetőjének felderítése terén. Ezen felül más településeken tapasztalható jelenség, hogy a vandalizmussal (összefirkált falak, kitört lámpaoszlopok, megrongált vagy felgyújtott szemetesek, a megcsonkított facsemeték stb.) szemben is hatékony eszközt jelent a térfigyelő kamerák jelenléte.


 


9./    Ingatlan vásárlás


A Horváth Elek utcában kettő lakóházat vásárolunk, amelyből egy szociális bérlakásként kerül hasznosításra és itt fejlesztés nem történik, egyben pedig szolgálati lakás kerül kialakításra.

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb