Pályázati felhívás - helyi, autóbuszos személyszállítás

2022.03.28.

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Celldömölk Város Önkormányzata pályázati felhívása


Celldömölk Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására

 

Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) (a továbbiakban: Kiíró) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a alapján – a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelet 5. cikkében foglaltakra, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 14. § (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel – Celldömölk város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

1. A Kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail-elérhetősége Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. Tel.: 06/95-777-830
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu Képviseli: Fehér László polgármester
Kapcsolattartó: Kocsis Orsolya, Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal, Műszaki Iroda, irodavezető helyettes

2. Az eljárás tárgya
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Celldömölk város közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódóan menetrendkészítés, utastájékoztatás, jegyek és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó, 2022. április 1. napjától hatályban lévő, a pályázati kiírás 7. sz. mellékletében szereplő menetrend szerint kell végezni.
A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételeket, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

3. A szerződés típusa: Közszolgáltatási szerződés

4. A szerződés időtartama
A Kiíró a nyertes szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést 2022. július 1. – 2027. december 31. napjáig terjedő időszakra, 5,5 évre köti.

5. A szolgáltatás megkezdésének időpontja 2022. július 1. napja

6. A szolgáltatás befejezésének időpontja 2027. december 31. napja

7. A szerződés volumene 47 892 km/év
A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződés volumenétől, azaz a meghatározott éves kilométertől ±10%-kal eltérjen.

8. A teljesítés helye
Celldömölk város közigazgatási területe

9. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 1. napján 14 óra

10. A pályázat benyújtásának címe Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. I. emelet 105. sz. iroda

11. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatokat személyesen vagy postai úton kell benyújtani a pályázati határidő lejártáig.
Az ajánlatokat papír alapon, 1 eredeti példányban, oldalanként számozva, bekötve, összefűzve vagy összetűzve, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékon vagy külső csomagoláson az alábbiakat kell feltüntetni:
a) a pályázó nevét és székhelyét,
b) a pályázat tárgyát: „Celldömölk város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása”,
c) az„A pályázati határidő lejárta előtt nem bontható fel!” feliratot.

12. A pályázatok felbontásának helye és ideje

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. földszinti tárgyaló Ideje: 2022. június 1. napján 14 óra

13. Az eredményhirdetés tervezett időpontja
A pályázat benyújtási határidejét követően, legkésőbb 2022. június 15. napjáig.

14. A szerződéskötés tervezett időpontja
Az eredményhirdetés időpontját követő 10 nap elteltével.

15. Az elbírálás módja és szempontja
A pályázati kiírás nyerteséről a képviselő-testület határozattal dönt.
A Kiíró a pályázatok érvényességéről a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a pályázati kiírásban előírt egyéb feltételek figyelembevételével dönt.
A bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A Kiíró azzal a pályázóval köt közszolgáltatási szerződést, aki a 2022. április 1. napjától hatályban lévő, a pályázati kiírás 7. sz. mellékletében szereplő menetrenden alapuló hasznos kilométerkibocsátás figyelembevételével a legalacsonyabb ellentételezésre tesz ajánlatot egy hasznos kilométerre vetítetten.

16. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei
A teljes pályázati dokumentáció, azaz a pályázati felhívás és pályázati kiírás a kocsis.orsolya@celldomolk.hu e-mail-címre küldött megkereséssel igényelhető. A megkeresést másolatban a kozbeszerzes@kgprocure.hu e-mail-címre is szükséges megküldeni.
A Kiíró a megkeresést követően legkésőbb 2 munkanapon belül megküldi a teljes pályázati dokumentációt az igénylőnek.

17. A részvétel feltételei
A pályázati kiírás „Az ellátandó közszolgáltatási tevékenység, minimális közszolgáltatási követelmények és alkalmassági feltételek” című része tartalmazza a részvétel részletes feltételeit.

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb