Rendezési terv módosítás végső dokumentációja

2021.06.17.

Rendezési terv módosítás végső dokumentációja

 


Tisztelt Lakosság!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Celldömölk Településszerkezeti Terve és Celldömölk Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 34/2006. (XI. 08.) önkormányzati rendelete négy részterület vonatkozásában módosításra került. A javított véleményezési dokumentáció a www.celldomolk.hu honlapon tekinthető meg.


Celldömölk Város Önkormányzata beérkező kérelmek alapján a város négy részterületére vonatkozóan teljes eljárással kezdeményezte a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási Terv módosítását. Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 2.) számú önkormányzati rendeletében döntött  Celldömölk Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 34/2006. (XI. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint 110/2021. (VI. 02.) számú Polgármesteri határozatban elfogadásra került a 269/2006. (XI. 08.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti tervének módósítása.


Módosítással érintett területek bemutatása:


Aterület: Celldömölk Kodály Zoltán u. vége, Zalka Máté u. és Dr. Szzomraky Zoltán u. által határolt terület, Április u. vége, valamint az Építők útja és Hársfa u. sarok - a tervezett módosítás a 1093/68 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telek kapcsán merült fel, ahova egy vállalkozó garázssor elhelyezését tervezi. A tervezett beruházás megvalósítása a Kkö jelű építési övezet előírásai és a telek paraméterei miatt nem lehetséges, ezért a módosítás a tervezett és meglévő garázsoknak megfelelő új építési övezetet vezet be.


„B” terület: Celldömölk, Sági u. 22-26. (1281, 1280/1, 1283, 1284 hrsz.) - a módosítás célja a Spar áruház bővítésének lehetővé tétele úgy, hogy az előírt számú parkolóhely kialakítása és a településképi illeszkedés biztosítható legyen.


„C” terület: Külterület, Kismező (0355/48 hrsz) – Az érintett telken a Maipori Solar Kft. napelemes kiserőműves beruházást valósított meg. A módosítás célja a kormányrendelet előírásainak megfelelően különleges beépítésre nem szánt területbe való átsorolás a Településszerkezeti Tervben és a Szabályozási Tervben.


„D” terület: Celldömölk, Pápai u. mellett (Pityervár) – A módosítás célja a Gip-sz/3 övezet pityervári részén elhelyezkedő, jeleenleg a beépíthetőség feltételeként megállapított legkisebb telekméretet (övezetben kialakítható telekméret 80%-a) el nem érő telkek beépíthetőségének elősegítése. A módosítás csak a Szabályozási Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot érinti.


Letölthető dokumentumok:


- Véleményezési dokumentáció


- HÉSZ rendelet módosítása és mellékletei


- TSZT módosítás, határozat és mellékletei


 


 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb