Bursa Hungarica 2020

2020.09.25.

 


Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021

 


Celldömölk Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához. A pályázatokat a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani. A pályázatok rögzítésének és benyújtásának határideje: 2020. november 5.


 


Az „A” típusú pályázatra a celldömölki lakóhelyű, felsőoktatásban tanuló hallgatók pályázhatnak. A „B” típusú pályázatra a celldömölki lakóhelyű, a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, akik felsőoktatási intézményben kívánnak továbbtanulni a következő tanévtől.


 


A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció után kell kitölteni, majd onnan kinyomtatva a szükséges mellékletekkel együtt (egy főre jutó jövedelem igazolására szolgáló iratok, hatósági bizonyítvány az egy háztartásban élők számáról, pályázó és testvér részéről hallgatói jogviszony-igazolás vagy iskolalátogatási igazolás, lakcímkártya másolata) papír alapon, aláírva kell benyújtani az önkormányzati hivatalban. A pályázói felület elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx


 


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a részletes pályázati kiírást figyelmesen olvassák el.


 


 


A pályázattal kapcsolatos ügyintézést Szalai-Ziembicki Dóra oktatási szakreferens végzi (Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 110., tel: 95/777-809, e-mail: ziembicki.dora@celldomolk.hu) hétfő, szerda, csütörtök napokon 8–12, valamint 13–16 óra között, illetve kedden, pénteken 8–12 óra között.


 


Letölthető dokumentumok:


- Bursa általános tájékoztató


- Pályázati kiírás "A"


- Pályázati kiírás "B”


- Minta pályázati űrlap "A"


- Minta pályázati űrlap "B"

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb