Tulipán Díj pályázati felhívás

2020.01.08.

 

 

 

 

FELHÍVÁS

a TULIPÁN DÍJ odaítélésének javaslattételére, pályázatára

Celldömölk város Önkormányzati Képviselőtestülete 16/2019. (XII.19.) rendeletével díjat alapított a településkép javításának és a helyi építészeti értékek megőrzésének érdekében végzett tevékenység elismerésére, ösztönzésére.

A díj elnevezése: TULIPÁN DÍJ

A díj fokozatai:

a)       EZÜST TULIPÁN PLAKETT + 100 ezer forint pénzbeli támogatás

b)      ARANY TULIPÁN PLAKETT + 200 ezer forint pénzbeli támogatás

A díjat kaphatja magánszemély vagy kollektíva, jogi személyiségű társaság (lakóközösség, civil szervezet)

A díj odaítélésének feltételei, szabályai:

a)       az önkormányzat Celldömölk város honlapján (www.celldomolk.hu) minden év január elején felhívást jelentet meg, pályázati, javaslattételi űrlappal;

b)      a pályázatnak, vagy javaslatnak tartalmazni kell a díjra javasolt személy, kollektíva adatait, a végzett tevékenység részletes leírását, dokumentálását, hasznosságának indoklását;

c)       a pályázat, javaslat beérkezési határideje minden év március 1;

d)      a pályázat benyújtható személyesen a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Titkársága 113. sz. irodájában, vagy postai úton, Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. címre;

e)      a díj odaítéléséről az önkormányzat a főépítész (városszépítési munkacsoport) bevonásával, a városfejlesztési ügyeket ellátó bizottsága véleményének kikérésével dönt;

f)        a díj vagy díjak átadására a Tulipán Fesztivál rendezvényen kerül sor.

A díjjal kapcsolatos további részletes szabályok: (A hivatkozott mellékletek Celldömölk város településkép védelméről szóló 4/2019. (III.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: TKR) mellékletei, letölthetők Celldömölk város honlapjáról.)

1.       A díj elsődlegesen a TKR 3. mellékletében felsorolt helyi egyedi védelemben részesülő építmények (HÉ, HH, HSZ) példa értékű felújításának, karbantartásának elismerésére szolgál.

2.       A díj adható a TKR 2. mellékletében meghatározott helyi területi védelem alá tartozó településrészeken belül végzett, utcaképet javító, mintaszerű új épület, utcai kerítés, kapu, egyéb, az utcaképben meghatározó építmény építése, meglévő felújítása elismeréseként.

3.       Egy évben legfeljebb egy EZÜST TULIPÁN PLAKETT és egy ARANY TULIPÁN PLAKETT adható.

Várjuk javaslataikat, pályázatukat a fentiekben részletezettek szerint. További információk a főépítész fogadó-idejében (csütörtöki napokon 13-16 óra között) kérhetők.

A Javaslattétel/Pályázati adatlap letölthető ITT!

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb