TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010

2019.01.31.

 

 Vulkánság Kult(t)úra

 

 

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010

 

Kedvezményezett k:

Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

 

Szerződött támogatás összege: 45.000.000 Ft

 

Támogatás mértéke: 100 %

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. február 28.

Celldömölk város kulturális céljainak megrajzolásakor az újrateremtésben megvalósuló öröklés helyeződik a középpontba. Városunk történelmi és természeti adottságaihoz, az itt élők éltéhez mérten megvalósítható célokat, cselekvéseket kívánunk megfogalmazni. Helyi kulturális örökségünk meghatározó számunka, ugyanakkor kellő alapot teremt a folyamatos megújuláshoz a kultúra és a közösségek színterén is.

Celldömölk Város Önkormányzata feladatának tekinti a kulturális élet feltételeinek biztosítását, annak támogatását. Magáénak vallja az európai demokráciák alapértékeit, ezért igényli és ösztönzi az öntevékenységet, az önkéntességet, a folyamatok nyilvánosságát, a lakossági részvételt a döntés-előkészítési folyamatokban, a partneri együttműködést, a diszkrimináció-mentes és esélyegyenlőséget biztosító szervezeti kereteket.

Celldömölk kulturális tradíciói révén az itt működő intézmények, szervezetek nem csak városi, de járási szerepkörűek egyúttal. A szolgáltatásokat igénybevevők köre javarészt a városban élőkből tevődik össze, ezt a kört a járás településein élők, valamint a városunkba és a járási településekre érkező turisták, vendégek bővítik ki jelenleg. Az intézményi háttér, szolgáltatások biztosításával célunk hasznos és színvonalas közösségi teret és infrastruktúrát biztosítani az egyesületeknek, művészeti csoportoknak egyaránt.

Célunk, hogy a helyi kulturális élet, kulturális produktumok megőrzése, bővítése, új elemek feltárása, közönség elé vitele során elsősorban a helyi közönséget vonjuk be, amely hosszú távon a kialakításra kerülő helyi kulturális tér hazai és nemzetközi térré bővítését eredményezheti, ezáltal eladhatóbbá válnak a kulturális termékek.

 

A legfontosabb eredmény, amit el kívánunk érni a programok megvalósításával, hogy a jelenleg is működő civil közösségek aktívabb részvételt vállaljanak a város kulturális életében és a közösségek tagjai egymást segítve, egymással együttműködve egy olyan kohéziót teremtsenek meg, amely továbbiakban is megfelelő alappillérként szolgál a helyi kultúra cselekvővé tételéhez.

A projektet Celldömölk Város Önkormányzata, Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Kemenes Vulkán Park, Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület, Együtt Celldömölk Városért Egyesület által alkotott konzorcium valósítja meg.

 

A projekt tervezett tevékenységei:

1./      Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés

2./      Celldömölk önszerveződő közösségi tevékenységének történeti feltárása

3./      Természeti örökségünk védelme és felfedezése

4./      „Örökség” programok – helyi hagyományok feltárása és felelevenítése

5./      Helyi értéknap

6./      Celldömölk könyv

7./      Múzeumi piknik

8./      Ság hegyi túrák

9./      Népismereti tábor

10./    Helytörténeti kiállítás

11./    Kemencés fesztivál

12./    Nyilvánossági fórumok – honlap, mobil applikáció

13./    Fórumok

14./    Stratégiai dokumentumok áttekintése

15./    Információs pont kialakítása

16./    Képzések szervezése

17./    Tanulmányút

18./    Közlekedésbiztonsági program

19./    Kerékpáros szomszédolás

 

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb