Háziorvosi és gyermekorvosi rendelők korszerűsítése

2010.04.21.

Kapcsolódó anyagok

Orvosi rendelő átadás

 

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
 
Projekt azonosító száma:          NYDOP-5.2.1/A-2008-0029
 
Projekt neve:    Háziorvosi és gyermekorvosi rendelők korszerűsítése - Celldömölk
 
Előzmények:
Celldömölk Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszerében, a NYDOP-5.2.1/A-2008-0029 „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése – kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése„ tárgyú pályázati konstrukcióban „Háziorvosi és gyermekorvosi rendelők korszerűsítése – Celldömölk” című pályázatán nyert támogatást.
A pályázat teljes költségvetése: 44.405.036 Ft, amelyből az elnyert támogatás összege 39.964.532 Ft, a szükséges önerő 4.440.504 Ft.
 
A Támogatási Szerződés megkötésére 2009. július 29-én került sor.
 
Projekt leírása:
 
Celldömölk Város Önkormányzata az Ady u. 1/A. alatti, infrastrukturális szempontból rossz állagú, hiányos, elavult eszközrendszerrel működő, akadálymentesítés nélküli háziorvosi és gyermekorvosi rendelő épületének átalakítását, felújítását tervezi. A meglévő, 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő épület az 1960-as években épült, a mostani állapotában funkciójának már nem felel meg, az idevonatkozó központi jogszabályok feltételeit nem teljesíti. Az átalakítással az épületben egy felnőtt és két gyerek orvosi rendelő kap helyet, két különálló bejárattal. A teljes akadálymentesítés feltételeit is teljesítő új helyiség elrendezés csak úgy biztosítható, ha a meglévő válaszfalak elbontásra kerülnek és teljesen új belső elrendezés történik. A bejáratok és a vizesblokkok a helyükön maradnak, de átalakításra kerülnek, mozgássérült és gyerek WC is készül. Az épület külső megközelíthetőségének akadálymentesítése érdekében mindkét bejárathoz új építéssel 5 %-os lejtésű rámpa készül. Az átalakítás során az épület befoglaló méretei nem változnak, viszont a korábban lapostetős épületre átszellőztetett magastető kerül kialakításra. A telken meglévő funkcióját vesztett tároló- és garázsépületek elbontásra kerülnek.
A felsorolt építéssel járó tevékenységeken túl a projekt a háziorvosi rendelők minimum követelményeinek biztosításához szükséges berendezés, eszköz és bútorzat beszerzését, mint eszközbeszerzést is tartalmazza, az informatikai hátteret is biztosító IT fejlesztéssel együtt.
 
Az átalakított épületben kialakításra kerülő helyiségek:
 • Felnőtt háziorvosi rendelő (73,4 m2):
 • szélfogó - előtér
 • felnőtt váró
 • orvosi rendelő
 • nővérszoba
 • személyzeti öltöző
 • mozgássérült WC
 • női WC
 • férfi WC
 • Gyerek háziorvosi rendelő (123,5 m2)
 • szélfogó - előtér
 • gyerek váró
 • orvosi rendelő 2 db
 • nővérszoba 2 db
 • személyzeti öltöző
 • mozgássérült WC
 • felnőtt WC
 • gyerek WC
 • kazánház
A tervezett fejlesztés kiemelt célcsoportjai a gyermek korosztály, mivel a város mindkét gyermekorvosi rendelője a fejleszteni kívánt épületben található. Szintén kiemelhető célcsoport az fogyatékossággal, egészségügyi problémákkal élőké és időskorúaké, akik - egészségi állapotuk következtében - az átlagosnál jóval többször kénytelenek igénybe venni az orvosi ellátást. A projekt során megvalósításra tervezett épület és infokommunikációs akadálymentesítés pontosan ezen kiemelt csoportok életkörülményeinek javulását, mindennapjaik könnyebbé tételét tudja szolgálni.
 
A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja:            2009.09.01.
 
A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja:                  2010.12.31.
 
Kedvezményezett neve és elérhetősége: 
 
Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Tel: 95/525-810 Fax: 95/420-304
e-mail: celldomolk@celldomolk.hu 
 
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: 
 
 
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Nyugat-dunántúli Területi Iroda
9400 Sopron, Verő József u. 1.
Tel.: 99/512-710 Fax: 99/510-150
e-mail: vati@vati.hu
 
 

 
Kiadott sajtóközlemények:
 
Projektről megjelent cikkek
 
Projektről elkészült fotók
 
 

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb