Közösségi tér megújítása - Celldömölk

2010.02.18.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
 
Projekt azonosító száma:      NYDOP-3.1.1/C-09-2009-00011 
 
Projekt neve: Közösségi tér megújítása – Celldömölk 
 
Előzmények:
 
Celldömölk Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszerében, a NYDOP-2009-3.1.1/C Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések tárgyú pályázati konstrukcióban „Közösségi tér megújítása – Celldömölk” című pályázatán nyert támogatást.
A pályázat teljes költségvetése: 57.730.781 Ft, amelyből az elnyert támogatás összege 49.879.395 Ft, a szükséges önerő 7.851.386 Ft.
 
A Támogatási Szerződés megkötésére 2010. február 25-én Celldömölkön, Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalában került sor.
Projekt leírása:
Celldömölk Város Önkormányzata régóta tervezi a város általános iskolája körüli központi, közösségi tér megújítását. A jelenlegi közlekedési állapot, az intézmény megközelíthetősége, a meglévő infrastruktúra nemcsak méltatlan az mindennap ott közlekedő, tanuló, közel 1200 fős gyerekközösség számára, hanem állandó balesetveszély-forrást is jelent. A katonai temetőre kényszerűen megnyitott iskolai bejárat működik, ami a legjobb szándék ellenére is kegyeletsértő.
A projekt célja a közösségi tér megújítása révén a város által ellátott települési és kistérségi szintű közösségi, városi és közszféra funkcióhoz kapcsolódó feladatellátás minőségi fejlesztése.
 
A fejlesztés résztevékenységei:
  • Az un. orosz temető teljes exhumálása, a feltárt maradványoknak közös helyen – a városi temetőben – történő újra temetése
  • Az I. világháborús emlékmű teljes restaurálása
  • A felszabaduló területen zöldterület, park kialakítása buszváró, játszóeszköz elhelyezésével
  • A József Attila utca általános iskolák előtti szakaszának felújítása díszburkolattal, új utcabútorzattal, ezen utcaszakasz sétáló utcává alakítása
  • A Bartók Béla – József Attila – Széchenyi István utcák találkozásánál tér kialakítása
  • A Széchenyi utcában lévő gyalogos átkelőhely áthelyezése
  • A Széchenyi utca mindkét oldalán a jelenlegi gyalogos átkelőhelyhez közel az iskolabuszok számára buszöblök kialakítása
A beruházás következtében funkciójában és küllemében megújuló, az iskolák körüli tér megfelelő láncszeme lesz a városközpontban már korábban megvalósult térrekonstrukciónak, illetve a jelenleg nagyprojektként futó városközpont-rehabilitációnak. 
 
A projekt megvalósítási időszakának tervezett időpontja:           2010.02.25.
 
A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja:                    2011.04.24. 
 
Kedvezményezett neve és elérhetősége: 
 
Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Tel: 95/525-810 Fax: 95/420-304
e-mail: celldomolk@celldomolk.hu 
 
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: 
 
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9022 Győr, Árpád u. 93.
Tel.: 96/516-235 Fax: 96/319-467
9400 Sopron, Csatkai u. 6.
Tel.: 99/512-910 Fax: 99/512-919
e-mail: titkarsag@westpa.hu
 

 
Kiadott sajtóközlemények
 
Projektről megjelent cikkek
 
http://letoltes.celldomolk.hu/ujkmalja/Kemenesalja2010%2001sz.pdf
 
http://www.vasnepe.hu/helyi_kiadasok-Sarvar_celldomolk/20100303_sirok_helyett_park
 
http://www.vasnepe.hu/kronika/20100209_regionalis_fejlesztesi_tanacs_palyazatok

 

Cimkék

EU pályázat

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb