Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városr

2013.05.28.


A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Projekt azonosító száma:KEOP-7-1-0/11 - Derogációs vízi közmű projektek előkészítése

Projekt neve:„Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen"

Előzmények:

Celldömölk Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerében, KEOP-7.1.0/11-2012-0052Derogációs vízi közmű projektek előkészítése „azonosító számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása az Izsákfai városrészen" című pályázatán nyert támogatást.

A pályázat nettó költségvetése: 25.344.983 Ft, amelyből az elnyert támogatás nettó összege 21.543.235 Ft, a szükséges nettó önerő 3.801.748 Ft.

A Támogatási Szerződés megkötésére 2012. december 19-én került sor.


Projekt leírása:

Celldömölk területén a Celli és az Alsósági városrész 100 %-ban csatornázott az izsákfai városrészén jelenleg szennyvízelvezetési és kezelési rendszer nem működik.

Az Izsákfai városrészen keletkezett szennyvizet a Celldömölki szennyvíztisztító telepen kívánjuk kezelni. Amelyek megoldásához ki kell építeni a gerincvezetéket és a bekötővezetékeket, valamint a szennyvíz-átemelőket és a szennyvíz-nyomóvezetéket a Celldömölki városrész fogadó aknájáig úgy hagy a keletkezett szennyvíz az előírt időn túl ne tartózkodhasson a csatornarendszerben. A projekt eredményeként létrejövő csatornázottság 100 %-os lesz, ezért a meglévő tisztító kapacitást is bővíteni és korszerűsíteni, amely magában foglalja a meglévő szennyvíztisztító régellátó rendszerének korszerűsítését valamint az irányítástechnikai) rendszer kiépítését is - kell. A gravitációs csatorna gyűjti és juttatja el a szennyvizet a végátemelőbe. Ahol terephullám vagy árok töri meg a terepet illetve ellenlejtés van átemelők és nyomóvezetékek vezetik vissza a gravitációs csatornába a szennyvizet. Az ingatlanokból szintén gravitációsan jut ki a közterületi létesítményekbe a szennyvíz. A házi bekötő csatornák a tisztítóaknákra, illetve azok között bekötő idommal csatornacsőre csatlakoznak. A bekötő csatorna telekhatáron belül tisztító nyílás-csatlakozó idomban végződik. A hálózat bővítésével egyidejűleg sor kerül a meglévő csatorna egy részének rekonstrukciójára is a hosszú távon pénzügyileg és műszakilag fenntartható rendszer megvalósulása érdekében.


 A tervezett cél:


Celldömölk területén az izsákfai városrész 100 %-ban való csatornázása, szennyvízének elvezetési és kezelési rendszerének kiépítése

Ennek érdekében az ivóvízminőség javítása projekt, KEOP-7.1.0/11-2012-0052azonosító számú „Derogációs vízi közmű projektek előkészítése” pályázat lezárását követően a tervezett Izsákfai szennyvízelvezetési és tisztítási projekt kivitelezésére kerüljön az Önkormányzat döntött a KEOP-1.2.0/09-11 azonosító számú „Szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása”című konstrukcióra történőpályázat benyújtására.

A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2012.12.19.

A projektmegvalósulásának tervezett napja: 2013.06.30.

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:


Celldömölk Város Önkormányzata

9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Tel: 95/525-810 Fax: 95/420-304

e-mail: celldomolk@celldomolk.hu

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:


Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

Cím: 1134 Budapest, váci út 45.

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328.

Telefon: (36 1) 238 6697; Fax: (36 1) 238 6667 E-mail: titkarsag@nkek.hu

Honlap: www.nkek.hu 

 

 

 

 

Energia Központ Nonprofit Kft.:

www.energiakozpont.hu 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb