Huszonöt évre szerződtek a távhőszolgáltatásról

2018.04.27.

Németh Nóra

Hosszas közbeszerzési eljárás után végre lezárult a város távhő szolgáltatásának kérdése, az üzemeltetési jo gokat a következő 25 évre a Veolia nyerte el Celldömölkön. A koncessziós szerződés megkötésére április 27-én került sor a Városházán.


A létrejövő koncessziós társaság az eddigi szakembergárdára támaszkodva a dunántúli város 463 háztartását és 62 egyéb fogyasztóját fogja kiszolgálni a szerződéses időszakban, a távhőtermelői- és táv hőszolgáltatói feladatokat egyaránt ellátva. Ahogy arról a legutóbbi, április 18-i testületi ülésen beszámolt a város vezetősége, végre lezárult a település távhőszolgáltatására kiírt pályázati folyamat. A közbeszerzési eljárásban két társaság vett részt, a Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. és a Veolia Ener gia Magyarország Zrt., melyek közül végül az utóbbi nyerte el az energia szolgáltatói megbízást. – Lejárt egy 2001-ben aláírt szerződés, amit akkor még a Prometheus, a Veolia elődje kötött – számolt be az eljárás részleteiről Vollár Attila, a Veolia regionális vezetője. – A város épp ezért 2015-ben kiírt egy pályázatot, ami a koncessziós szerződés aláírásával zárult. Társaságunk indult a pályázaton, hiszen nagyon jó tapasztalataink voltak Celldömölkkel kapcsolatban, szívesen vettünk részt a távhőszolgáltatásban. A távhőszolgáltatás egy olyan szolgáltatás, amely a leginkább szolgálja a közérdekét, és egyben a legkörnyezetbarátabb is. A most aláírt szerződés újabb 25 évre szól, ebben vállaltuk öt év előzetes bérletdíjfizetését, ami 25 millió forint azonnali kifizetésével jár, ezen felül több mint 100 millió forintot fogunk költeni rendszerfejlesztésekre. A hivatalos szerződéskötésre április 27- én került sor a Városházán, ahol először Dummel Ottó műszaki irodavezető számolt be a távhő történetéről, főként a szolgáltatás helyi vonatkozásairól, kezdve a 90-es évek önkormányzati működtetésével, egészen a pénteki koncessziós szerződés megkötéséig. Fehér László polgármester megerősítette, 2001-ben került sor legutóbb a város távhőszolgáltatásának szerződésbe foglalásáról, akkor a jogokat a Veolia elődjeként szintén a Prometheus Rt. nyerte el, 15 éves időintervallumra. A most megkötött új szerződés 25 évre szól. Az eseményen részt vett Bicskei Tibor, a műszaki szolgáltatások vezetője, aki a Cellenergo Kft. ügyvezetőjeként elsősorban a lakosság szempontjából lényeges kérdésekre reflektált. Bicskei Tibor hangsúlyozta, a lakossági ügyfeleket érintő jelentős változás nem fog történni a szerződés megkötésével. – A felhasználók közül sokan érdeklődtek, hogy mi várható a folytatásban – tájékoztatott a szerződés várható következményeiről Bicskei Tibor, a Cellenergo Kft. ügyvezetője. – Meg tudunk nyugtatni minden érdeklődőt, valóban folytatás lesz. Negatív változást nem fognak tapasztalni, személyi változások sem fognak történni, a fogyasztók ugyanazokkal a munkatársainkkal fognak találkozni, akikkel korábban is. Most egy jogi folyamat kezdődik el, egyelőre a koncessziós jogokat szerezte meg a Veolia városunk önkormányzatától, hátra vannak még a szak - hatósági engedélyeztetések, táv hőszol gál tatói, távhőtermelői engedélyeket kell még beszereznünk. Ez vár - hatóan őszig zajlik majd le, terveink szerint október 1-jén lesz az az első alkalom, hogy a Cellenergo Kft. mint régi szolgáltató átadja tevékenységét az új szolgáltatónak, és onnantól a Cellhő Kft. fog szolgáltatni, és természetesen számlát küldeni. A pályázat és a közbeszerzési eljárás lefolytatásában energetikai szakértőként közreműködött dr. Németh Gábor, aki a szerződés megkötése kapcsán szintén egy ideális feltételrendszerű egyezség létrejöttéről számolt be. Az eseményen elhangzott, átalakulóban van az energiaipar, így nagy kihívásokkal kell szembenéznie a szolgáltatóknak, hogy versenyképesek maradhassanak az energetikai szektorban. A most megkötött koncessziós szerződés, ha kicsiben is, de szintén fejlesztéseket ígér. A Veolia több mint 100 millió forint ráfordítással az elkövetkező időszakra vállalja a város távhő rend szerének korszerűsítését: a kazánházak felújítását, a távvezetékek építését, szivattyúcseréket, valamint lehetőség szerint az okosmérés megvalósítását.


NÉMETH NÓRA

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb