Közbiztonsági egyeztető fórum 2018.

2018.05.09.

Május 9-én újra üléseztek a Járási Köz - biztonsági Egyeztető Fórum tagjai. A kerekasztal-beszélgetés fő témája a járás közbiztonsági és bűnügyi helyzete volt. Szokásos fél éves járási közbiztonsági egyeztető fórumra került sor május 9-én a celldömölki Városházán. 


Az illetékes rendőrkapitányság vezényletével zajló kerekasztal-beszélgetésre ezúttal is meghívást kaptak a járás 28 településének polgármesterei, az intézmény - vezetők, a civil szféra, az egyházak képviselői, valamint mindazok, akik valamilyen módon szerepet vállalnak a közbiztonság megteremtésében. A fő téma a járás közbiztonsági és bűnügyi helyzete volt. A megyei beszámoló ezúttal elmaradt, a beszélgetés kezdeteként dr. Palkó Andrea r. alezredes, a Celldömölki Rendőrkapitányság vezetője az illetékességi terület statisztikáit elemezte. A tájékoztatóból kiderült, a járásban elkövetett bűncselekmények száma a 2017-es évben 10%-os növekedést mutatott az előző évhez képest, mellyel egy 2010 óta tartó folyamatosan csökkenő tendencia szakadt meg. A növekedés oka elsősorban a tavalyi évben eltulajdonított futárautó ügyéhez és a sértettek magas számához kapcsolódik. Valamelyest változott a különböző településeken elköve tett bűncselekmények aránya is, a Celldömölkhöz köthető esetek száma csökkent, Jánosházán ezzel szemben nőtt az arány, a város 18%-os mutatója azonban szintén egy bűncselekménysorozatnak köszönhető. A járás további 26 települése közül 5 településen egyáltalán nem történt bűneset a tavalyi évben. A rendőrkapitány a bűncselekményekről szóló tájékoztató után kitért a járás egyik legjelentősebb problémájára, a közlekedési balesetek magas számára, és a balesetekkel kapcsolatos ittassági mutató növekedésére. A Celldömölki Rendőrkapitányság május 23-án a város testületi ülésén részletes beszámolót tart majd a város és a térség 2017-es mutatóiról. A rendőrkapitányság vezetője végül köszönetet mondott a közreműködőnek, az önkormányzati- és intézményvezetőknek, a társadalmi és civil szervezeteknek, akik a rendőrséggel együttműködve, munkájukat segítve végzik tevékenységüket. A be számolót követően a jelen lévők osztották meg észrevételeiket a térség közbiztonsági helyzetével kapcsolatban.


 


NÉMETH NÓRA

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb