Beszámoltak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

2018.05.23.

Beszámoltak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a képviselőtestület legutóbbi ülésén, május 23-án. A képviselők tájékoztatást kaptak az óvodai beiratkozásokról is. 


Celldömölk Város Önkormányzata több gazdasági társaságban teljes vagy résztulajdonnal bír, a gazdasági társaságok május végén nyújtották be az előző évi beszámolójukat. A Vulkán fürdőt működtető Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft. – megbízott ügyvezetője Lóránt Gábor –, az Új Kemenesalját kiadó és a TV-Cell városi televíziót működtető Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. – ügyvezetője Pálné Horváth Mária –, a hulladékszolgáltatást végző Celli HUKE Hulladékkezelési Nonprofit Kft. – ügyvezetője Bognár Zsolt –, valamint a Kemenes Szolgáltató Kft. – ügyvezetője Skalec Lajos – száz százalékban önkormányzati tulajdonú társaság, míg a távhőszolgáltatást végző Cellenergo Kft.-ben – ügyvezetője Bicskei Tibor Sándor – 51 százalék részt tulajdonol a város. A képviselő-testület elfogadta a cégek 2017. évre vonatkozó gazdasági beszámolóját, valamint az ez éves üzleti tervüket. Foglalkoztak a képviselők a szünidei nyári étkeztetéssel is. Az önkormányzatnak törvény szerinti kötelessége 43 munkanapra biztosítani a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. A képviselő-testület vállalta, hogy a nyári szünet teljes időtartamára, 54 munkanapra biztosítja az ebédet számukra. Április végén íratták be a szülők a Celldömölki Városi Óvodába a gyermekeket, a beiratkozásról is tájékoztatást kapott a testület. A városi óvoda három tagóvodájában összesen 13 csoport működik. A következő tanévben 67 városi óvodás kezdi meg az iskolát, helyettük 57 új gyermeket írattak be, és megkezdi óvodás életét az a 12 kisgyermek is, akiket már tavaly beírattak, de eddig nem jártak oviba. Így jelenleg 301 óvodása van a városi ovinak, azonban a létszám bizonyára változik még, hiszen biztosan lesznek, akiket később íratnak be, akár azért, mert éppen a nevelési év közben költöznek városunkba. A képviselő-testület véleményezte a Celldömölki Városi Iskola Alsósági Tagiskolája tagintézmény-vezető beosztás ellátására beadott pályázatot. Szabóné Kiss Ildikó pályázott az alsósági iskola vezetésére, a pályázót városunk képviselői egyöntetűen támogatták, és javasolták a fenntartónak, hogy bízzák meg újabb öt évre a tagintézményvezetői feladatok ellátásával.


ÚK

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb