Szavazókörök

2018.01.12.

Magyarország köztársasági elnöke 2018. április 8-ra tűzte ki az országgyűlési képviselők 2018. évi választását. Celldömölk a Vas megye 2-es számú egyéni választókerületéhez tartozik, amelynek központja Sárvár.


Szavazni a szavazás napján személyesen reggel 6 órától 19 óráig lehet.

Szavazni csak érvényes személyigazolvány, vezetői engedély, útlevél valamelyike és a lakcímkártya felmutatása esetén lehet.


A celldömölki lakóhellyel rendelkező választópolgárok az alábbi szavazókörökben szavazhatnak:


 


1. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe: Városi Óvoda Vörösmarty úti tagóvodája Vörösmarty u. 1


szavazókörhöz tartozó közterületek: Árvácska u., Bodz u., Botond u., Budai N. Antal utca, dr. Géfin L. tér, GayerGy. tér, Harangvirág u., Hollósy tér, Hunyadi u., Király J. u., Kiscelli köz, Kisfaludy utca, Kossuth L. u. 18. szám, Kökény u., Marcal major, Nagy S. tér, Óvoda köz, Pápai u., Pozsony u., Szentháromság tér, Szomraky u., Vadrózsa u., Vágány u., Vasút u., Vasvári P. u., Zrínyi u.


 


2. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe: Berzsenyi Dániel Gimnázium Nagy Sándor tér 13.


szavazókörhöz tartozó közterületek: Akácfa u., Árvalányhaj u., Balassi B. u., Építők u., Füztői B. u., Hársfa u., Kodály Z. u., Móritz S. u., Rendező pályaudvar, Riczinger u., Tátra u., Tompa M. u., Vörösmarty u., Zalka M. u.


 


3. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár dr. Géfin tér 1.


szavazókörhöz tartozó közterületek: Gyár u., Hámán K. u., Ifjúság tér, Lőtér u., Sági u. 1. házszámtól 71 házszámig (páratlan oldal), Sági u. 2. házszámtól 68 házszámig (páros oldal), Sport u., Temesvár u.+ a települési szintű lakóhellyel rendelkezők


 


4. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe: Népjóléti Szolgálat Idősek Klubja – Szalóky S. u. 3.


szavazókörhöz tartozó közterületek: Április 4. u., Arad u., Belovári u., Csokonai u., Gábor Á. u., Kisdobos u., Május 1. u., Mesteri u., Mikes K. u., SzalókyS.u., Úttörő u.


 


5. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe: Városi Óvoda Koptik O. u. 10.


szavazókörhöz tartozó közterületek: Ady E. u., Arany J. u., Bartók B. u., Batthyány u. 11. házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Batthyány u. 14. házszámtól folyamatosan (páros oldal), József A. u., Kassa u., Kolozsvár u., Koptik O., Kölcsey u., Nagyvárad u., Ostffy M. tér, Petőfi u. 17. házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Petőfi u. 20. házszámtól folyamatosan (páros oldal), Pórdömölk u., Radnóti u., Ságvári u., Sándorháza major, Széchenyi u., Uzsok u.


 


6. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe: Celldömölki Városi Általános Iskola – Árpád u. 34.


szavazókörhöz tartozó közterületek: Árpád u., Baross u., Batthyány 2. házszámtól 12. házszámig (páros oldal), Batthyány u. 1-9.. házszámig (páratlan oldal), Bercsényi M. u., Berzsenyi D. u., Bocskai u., Búza J. u., Deák F. u., Dózsa Gy. u., Esze T. u., Horváth E. u., Kinizsi P. u., Kossuth L. u. 1 házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Kossuth L. u. 2. házszámtól 16. házszámig (páros oldal), Nemesdömölk u., Petőfi u. 1. házszámtól 15. házszámig (páratlan oldal), Petőfi u. 2. házszámtól 18. házszámig (páros oldal), Rákóczi u., Szabadság tér, Wesselényi u.
7. számú szavazókör 
– szavazóhelyiség címe: Városi Általános Iskola –Alsósági Tagiskolája –Sági u. 167.


szavazókörhöz tartozó közterületek: Barátság u., Béke u., Fazekas M. u., Kertalja u., Kresznerics F. u., Liszt F. u., Marx u., Puskin u., Sági u. 102. házszámtól folyamatosan (páros oldal), Somogyi B. u., Táncsics u., Újvilág u.


 


8. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe: Alsósági Sportcsarnok – Hegyi u.


szavazókörhöz tartozó közterületek: Bajcsy Zs. u., Bem J. u., Dobó K. u., Dr Holéczy Zoltán u., Eötvös L. u., Erdőalja u., Hegyi u., Heiner K. u., Jókai M. u., Kankalin u., Kismező major, Kökörcsin u., Kőtörő u., Kráter u., Martinovics u., Mátyás K. u., Móricz Zs. u., Ság hegy, Seghegyalja körút,  Sági u. 101. házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Sikló u., Uzsabánya, Vak B. u.


 


9. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe: Izsákfai Klub –Izsákfa u. 37.


szavazókörhöz tartozó közterületek: Bokodi u., Bokodpuszta major, Hegyalja u., Izsákfa u., Kódó u.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.


Átjelentkezést 2018. április 6-án 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben a lakóhely szerint illetékes, személyesen pedig a lakóhely vagy a bejelentett tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodától.Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb