Mozgóurna igénylése

2018.01.12.

Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna igénylésének okát a Ve. korlátozza: csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

 


A mozgóurna iránti kérelmet a szavazást megelőző második napon (20189. április 6.)16.00 órát megelőzően személyesen vagy meghatalmazott útján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, ahhoz a HVI-hez, amelynek szavazóköri névjegyzékében a választópolgár szerepel.

 


A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni, szintén a fent leírtak szerint. A kérelemnek a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 15 óráig be kell érkeznie.

 


A jogszabály által előírt tartalmi elemeket tartalmazó kérelemnyomtatvány letölthető itt.

 


Teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás letölthető itt.Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb