Díjátadás a magyar kultúra napján

2018.01.22.

Németh Nóra

Csaknem három évtizedes hagyománya van Magyarországon a nemzeti kultúra napja megünneplésének. 1989. óta ez az esemény január 22-hez kötődik, a mára már közismertté vált tény miatt, miszerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát 

Celldömölk is minden évben népszerű programokkal igyekszik megemlékezni a jeles eseményről, főként, mivel Kemenesaljának még egy fontos irodalmi dátuma kötődik a naphoz, hiszen 89-ben pontosan ezen a napon hunyt el a nemzet egyik legnevesebb költőóriása, Weöres Sándor. Az évfordulókat a város idén is méltóképpen ünnepelte, január 22-én, hétfőn színültig telt a Kemenesaljai Művelődési Központ Kresznerics Ferenc könyvtára a magyar kultúra hagyományait ápoló irodalombarátokkal, érdeklődőkkel. Az ünnepélyes rendezvény természetesen a Himnusz szavalatával vette kezdetét, ezúttal Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház igazgatójának elő adásában. Majd a város képviseletében Fehér László polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A városvezető Rejtő Jenő elhíresült mondatával, egyben az est mottójával nyitotta beszédét: „Belépés díjtalan, a kilépés bizonytalan!”, utalva ezzel a rendezvény további programjára. A polgármester köszöntőjében a magyar kultúra értékeit méltatta, és azok helyi szinten való ápolását hangsúlyozta, kiemelve Celldömölkön a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár szerepét, mely évtizedek óta működik eredményesen a kultúra szolgálatában. Egy másik jubileum is napirendre került, 10 éves ugyanis a Kresznerics Ferenc-díj, melyet 2008-ban azzal a céllal alapított a város önkormányzata, hogy a könyvtárügy, a könyvterjesztés, a nyelvészet, a magyar kultúra, az oktatás, az egyházi élet és a tudomány területén maradandót alkotók munkáját elismerje. Hétfő este a 19. Kresznerics Ferenc-díjat

Molnár Gábor vehette át, aki meghatódottan és hálával fogadta az elismerést. Laudációjában elhangzott: „Molnár Gábor Alsóságon született, a celldömölki gimnáziumban érettségizett, majd 1970-ben a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát könyvtárnépművelés szakon. Először Pápán kezdett el dolgozni, majd 1973-tól nyugdíjazásáig Celldömölk közművelődésében, oktatási és sport életében dolgozott. Volt művészeti előadó, közművelődési felügyelő, járási hivatalnok és művelődési osztályvezető. Később, az önkormányzati igazgatás kialakításától 2006-ban történt nyugdíjba vonulásáig oktatási, közművelődési, ifjúsági és sportszakreferensi feladatokat látott el. Ma is aktív tagja a Liszt Ferenc Vegyeskarnak, valamint a Honismereti Munkaközösségnek, rendszeres szereplője és közreműködője a város kulturális eseményeinek, ápolja és terjeszti Kresznerics Ferenc hagyatékát és emlékét. Celldömölk Város Önkormányzata Molnár Gábor részére a város közművelődésében, oktatási és sport életében több évtizeden át végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként adományozta a Kresznerics Ferenc-díjat.”


NÉMETH NÓRA

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb