A napirenden területhasznosítások és ingatlanértékesítések

2017.11.25.

Németh Nóra

November 22-én rendkívüli testületi ülést tartottak a város vezetői. Zárt ülés témája volt a rekultivált hulladéklerakó telep területe, melynek hasznosítására – pontosabban a területen egy napelempark létesítésére – érkezett kérelem az önkormányzathoz.  


A testület döntése alapján az áramszolgáltatónál való engedélyeztetést követően bérbe adja a területet 15 év időtartamra, évenkénti 750 ezer Ft/ helyrajzi szám összegű bérleti díjért. További napirendi pont volt a Sági utcában megüresedő telephely hasznosítása, hiszen a fogorvosi rendelők kialakítását követően most elkészült a védőnői szolgálat új telephelye is a Bartók Béla utcában, ahova a tervek szerint még decemberben át is költözhetnek a védőnők. Ezeket a fejlesztéseket a Városgondnokság végezte el 27 millió Ft költségvetésből. Az átköltözést követően azonban megüresedik a Sági utca 10. sz. alatti telephely, ennek hasznosításáról tárgyaltak a képviselők. A telephely értékesítéséről vagy bérbe adásáról azonban egyelőre nem született döntés. Szintén zárt ülés keretében tárgyaltak a képviselők a Géfin tér 7., illetve az Ady utca 56. szám alatti ingatlanok értékesítéséről, melynek pályázati feltételeiről a város honlapján, illetve személyesen a Városházán tájékozódhatnak az érdeklődők, továbbá a Sági utca 12. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról, melyre december 4-ig lehet még pályázatot benyújtani. A zárt ülésen ismét napirendre került a Kemenesvíz Kft. ügye. Habár korábban a kft. megszüntetéséről szavaztak a képviselők, a testület most mégis a megtartása mellett döntött, hogy különféle szolgáltató tevékenységeket láthasson el Celldömölkön és vonzáskörzetében. Ezt követően nyílt ülés keretében folytatódott a napirendi pontok tárgyalása, ahol többek között a város Településszerkeszeti Tervének módosításáról döntöttek a képviselők. A Vulkán fürdő melletti területet, mely korábban a rendezési terv szerint különleges kereskedelmi övezet besorolást kapott, most egy többhónapos folyamatot követően a végső véleményezés után rekreációs területté nyilvánították, így kiadhatóvá vált az építési engedély azoknak az apartmanházaknak a létesítésére, melyet a befektetők erre a területre terveztek. Utolsó napirendi pontként a Martinovics utca szilárd burkolattal való ellátásáról is döntött a képviselő-testület. Az ehhez kapcsolódó tervek már folyamatban vannak, a beszerzési eljárás előreláthatólag még az idei évben lezárul, így már a tavasszal megvalósulhat az utca felújítása.


NÉMETH NÓRA

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb