A reformáció nemzetmegtartó ereje

2017.12.08.

Németh Nóra

December 8-án dr. Huszár Pál egyháztörténész, tanár és műfordító előadására telt meg a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Móritz Galériája. A neves magyar egyháztörténésszel való találkozóra a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület hagyományos Közéleti Kávézó-sorozatában került sor, ezúttal az Együtt Celldömölk Városért Egyesület közreműködésével. 


Az estet a házigazda személyében Fehér László, az egyesület elnöke nyitotta meg, aki röviden bemutatta dr. Huszár Pál életpályáját a közönségnek. A beszámolóból kiderült, Huszár Pál 1941-ben született Várpalotán, 1959-ben érettségizett a Lovassy László Gimnáziumban, 1964-ben diplomát szerzett az ELTE-n, mint történelem- német-orosz szakos középiskolai tanár. Később Bethlen Gábor diplomáciai kapcsolatairól írt doktori értekezést. 8 évig tanított a Thury György Gimnáziumban, majd a Veszprémi Egyetem Német Nyelv és Irodalom tanszékének adjunktusa lett. Mindemellett több mint két évtizedig a Várpalotai Református Egy ház község presbitereként, jelenleg pedig főgondnokaként tevékenykedik. Évek óta tanít a Pápai Református Teológiai Akadémián egyetemes egyháztörténetet németül. Hallgatói kérésére egy-két műfordítási kurzust is tartott, amelynek anyagát könyv formájában is kiadták. Fontosnak tartja az egyházi iskolák létrehozását és támogatását, ezért a Dunántúli Református Egy házkerület iskolaügyi tanácsosa. A bemutató után dr. Huszár Pál az 500 éves reformáció jegyében tartotta meg előadását A reformáció Magyarországon, mint nemzet megtartó erő címmel. – Kétségtelen, hogy ami itt az elmúlt fél évezredben történt a reformáció jegyében, az mind hozzájárult a nemzet és a nyelv megmaradásához – hangoztatta az előadó. – Elég megemlítenem a magyar nyelvű istentiszteleteket, a magyar nyelvű szentírást, a magyar nyelvű iskolákat, a magyar nyelvű nyomdákat, melyek mind összefüggnek a reformációval. Egyszer találkoztam egy svájci küldöttséggel a Kárpátalján, akik megkérdezték tőlem, hogy miben látom az okát annak, hogy eljutott a reformáció Magyarországra az akkori háborús viszonyok között. Az úristen azonban kiválasztott olyan fiatalokat, akik minden veszélyt vállalva elmentek Európa nyugati felébe, és aztán mégis hazajöttek, és visszahozták a tudást. Ők azok, akik óriásit lendítettek a nemzet ügyén. Dr. Huszár Pál elő adását sok-sok anekdotával tűzdelte, saját bevallása szerint is azért, mivel egykori tanárként maga is jól tudja, hogy általában ez az, amit egy elő adásból a hallgatóság magával visz. Az anekdoták között azonban ott voltak a szakmai tények és következtetések is a reformáció magyarországi jelentőségéről, arról, hogy a reformáció a kultúrán, az iskolarendszeren, a könyvnyomtatáson keresztül hogyan vált a magyarság nemzetmegtartó erejévé. Hiszen ahogy azt dr. Huszár Pál többször is hangsúlyozta, annak, hogy ma a Kárpát-medencében magyarul beszélünk, jelentős szerep jutott a reformációnak. Dr. Huszár Pál azzal zárta elő adását, hogy a reformáció nem csak a protestánsok számára, de minden keresztény felekezet számára ugyan olyan történelmi jelentőséggel bír, ezért is olyan fontos, hogy az 500 éves jubileum alkalmából felelevenítsük annak előzményeit, sorsfordító eseményeit és máig tar tó hatásait. Az elő adást követően az egyesületek elnökei ajándékkal köszönték meg dr. Huszár Pálnak, hogy elfogadta meghívásukat, és a celldömölki közönség számára is megtartotta a reformációt feldolgozó előadását.


NÉMETH NÓRA

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb