Új épületben a fogorvosok és a védőnők

2017.12.05.

Németh Nóra

Mostantól új helyszínen, a Bartók Béla utca 1. szám alatt működik tovább a Népjóléti Szolgálat Védőnői Szolgálata, valamint a fogorvosi szakellátás. A felújított és átalakított épület hivatalos átadójára december 5-én került sor. 


2015 novemberében hivatalosan is átköltöztek a szakrendelések a régi Kossuth utcai rendelőintézetből a kórház területén lévő új épületbe. Alig fél évvel később sajtótájékoztatón jelentették be a járás és a megye képviselői, hogy a megüresedett Kossuth utcai épület egy márciusi kormányhatározat értelmében 480 millió forint támogatásból fog megújulni, majd egykori szerepét újra betöltve ismét közigazgatási funkciót kap. Ekkor vált kérdésessé a még mindig az épületben működő fogászati ellátás további sorsa. Hosszas tárgyalások után végül megszületett a döntés, miszerint a korábban állami tulajdont képező Bartók Béla utca 1. szám alatti épületbe, az egykori munkaügyi központ helyére költözik a fogorvosi szakellátás, és vele együtt az immár valóban méltatlan körülmények között működő Népjóléti Szolgálat Védőnői Szolgálata is. A képviselő-testület 2017 áprilisában határozott arról, hogy a Bartók Béla utcai épület átalakításával és felújításával a Városgondnokságot bízza meg, ennek költségeit pedig önerőből finanszírozza. A munkálatok most befejeződtek, így beköltözhetett új helyére a védőnői szolgálat és a fogorvosi szakellátás is. Az épület hivatalos átadására december 5-én került sor, ahol elsőként Fehér László polgármester mondott ünnepi beszédet. A polgármester köszöntőjében kitért a Bartók utcai épület múltjára, mely betöltötte már a munkásőrség laktanyájának a szerepét, később civil szervezetek, egyesületek, pártok használták székhelyükként, legutóbb pedig a munkaügyi központnak adott helyett. – 27,5 millió forintba került az épület teljes felújítása, melynek költségeit 100%-ban az önkormányzat vállalta – számolt be a részletekről Fehér László polgármester. – Szeretném megköszönni mindenki munkáját, aki ehhez hozzájárult, többek között Söptei Józsefné alpolgármesternek, aki végig küzdött a fejlesztés sikeréért, és a Város gondnokság vezetőjének, aki munkatársaival

megvalósította a beruházást. A polgármester köszöntője után Gecse József járási hivatalvezető méltatta a beruházást. Gecse József beszédében megemlítette, hogy a fogorvosi ellátás sikeres áthelyezésével megnyílt a lehetőség a kormányhivatal számára, hogy a Kossuth utcai ingatlan felújítását elkezdje. A hivatalvezető mindemellett örömét fejezte ki, amiért a jelen beruházással mind a védőnői szolgálat, mind a fogorvosi szakellátás a feladatának és szerepének megfelelő, méltó elhelyezést kapott. – Igaz, hogy mind a fogorvosi szakellátásnál, mind a védőnői szolgálatnál a munka minőségét az fogja jellemezni, hogy a falakon belül milyen munka zajlik – hangoztatta a hivatalvezető. – Hogy milyen az itt dolgozóknak a felkészültsége, milyen az emberi mentalitásuk, hozzáállásuk. Mindennek ellenére nem mindegy az, hogy a város polgárai milyen épületben kapják meg ezeket a szolgáltatásokat. Sőt, a fogászati ellátás esetében fontos megjegyezni, hogy az a területellátási kötelezettség miatt egy szélesebb körű lakossági igényt szolgál ki. Végül Ágh Péter országgyűlési képviselő vette át a szót, és tartotta meg az épület ünnepélyes avatóbeszédét. A képviselő beszédében elsősorban a védőnők és a fogorvosok felelősségteljes és nem csak egészségügyi, de társadalmi szempontból is kiemelt fontosságú munkáját méltatta: – Nagyon komoly munka, amit ők végeznek, szavakban nem lehet kifejezni, ami megilleti őket. Ennek megfelelően az elmúlt hetekben, hónapokban mind a védőnőket, mind a fogorvosokat illetően születtek olyan kormányzati döntések, illetve cselekvési tervek, melyek az ennek megfelelő megbecsülést mozdítanák előre. Bízom abban, hogy ezek elérik a céljukat, és mind az anyagi, mind a szellemi megbecsülést érezhetik majd a két szakma szereplői. A képviselő beszédében azt kívánta a védőnői szolgálat és a fogorvosi szakellátás munkatársainak, hogy a jövőben a felújított épület falai között méltó környezetben, és a lehető legmagasabb szakmai színvonalon tudják majd végezni munkájukat. Az ünnepélyes beszédeket aztán szalagátvágás követte, majd Fehér László polgármester jelképesen átadta a város kulcsát Sulyok Krisztinának, a Népjóléti Szolgálat vezetőjének. Az intézményvezető ezután köszönetet mondott mind azoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a védőnői szolgálat új telephelyen, megfelelő környezetben működhessen tovább. Hozzátette, munkatársaival együtt szeretnék méltó környezetben biztosítani az igényeknek megfelelő ellátást és a szakmai előrelépést. Végül épületbejárás következett, melyre már a Mikulás is megérkezett, az átadóra meghívott gyermekek legnagyobb örömére. Akiknek a hirtelen jött meglepetés ellenére is sikerült végig járniuk az épületet, azok láthatták, hogy valóban sikeres volt a felújítás, a jövőben igényes, tiszta és rendezett körülmények várják a védőnői, illetve a fogászati szakellátást igénybe vevő lakosokat. Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, a Népjóléti Szolgálat Védőnői Szolgálata mostantól a Bartók Béla 1. számú épület földszintjén működik tovább, míg a fogászati szakellátást végző három fogorvos az épület emeletén tartja ezentúl a szakrendeléseit.


NÉMETH NÓRA

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb