Több eredményes pályázatról is beszámolt a városvezetés

2017.09.13.

2017. szeptember 13-án tartotta soros ülését Celldömölk Város Képviselő-testülete. Fehér László beszámolt a két ülés között történtekről. Itt tájékoztatta a képviselőket és a lakosságot arról, hogy a Celldömölki Városi Általános Iskola 227 millió forintot nyert pályázaton szaktantermek korszerűsítésére, illetve sportudvar fejlesztésére.  


Ugyancsak sportudvar fejlesztésére nyert 91 millió forint pályázati támogatást a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium. 94 millió forintból épülhet meg a Wesselényi utcán a parkoló, melyhez az önkormányzat 20 millió forinttal járult hozzá. A beruházás a 2015-ben megkezdett „Utazz és parkolj!” uniós támogatásból finanszírozott projekt befejező eleme, az önkormányzaton kívül részt vesz benne a MÁV Zrt. és az ÉNYKK Zrt. egyaránt. Söptei Józsefné alpolgármester-aszszony szintén a két ülés között történt napirendi pontban számolt be arról, hogy az önkormányzat és a Swietelsky Vasúttechnika Kft. együttműködésének köszönhetően egyre közelebb kerülünk a lehetőséghez, hogy létrejöjjön egy nosztalgia vasúti park a Vulkán park szomszédságában. Ezután Soós Ferenc, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Celldömölki Kirendeltségének vezetője számolt be Celldömölk és térsége munkaügyi helyzetéről, majd Mesterházyné Kovács Lilla ismertette az önkormányzat féléves pénzügyi zárását. Söptei Józsefné a hulladékkezelésről tájékoztatta a lakosságot. Elmondta, hogy mivel a hulladéktörvényt megváltoztatta az országgyűlés, az önkormányzatnak fel kell bontania az eddig érvényben lévő szerződést, és noha a Zalaispának tagja maradhat Celldömölk, a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötnek új szerződést. A lakosságot biztosítani szeretné arról, hogy a hulladék kezelést illetően nem lesznek a lakosságot érintő változások. Az ülésen igent mondtak a képviselők a Kiss Péter Emlékpark folytatására, amely a Városháza melletti zöldterületen került kialakításra, és amelynek befejezésére várhatóan jövő év augusztusában kerül sor. Döntöttek a képviselők arról is, hogy töröljék a sírhelyek előre történő megváltásának lehetőségét, valamint 10%-kal emelték a sírhelymegváltási, ravatalozó- és hűtőhasználati díja. Az ülés végén Benkőné Remport Lilla képviselőasszony bejelentette, hogy minden hónap utolsó keddjén 9–11 óra között fogadóórát tart a Városházán.


LOSONCZ ANDREA

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb