Hároméves projekt a társadalmi integrációért

2017.06.12.

Újabb TOP-os pályázati projekt nyitórendezvényére került sor június 12-én Celldömölkön. A projekt keretében megvalósuló társadalmi együtt működést szolgáló komplex programok három éven keresztül zajlanak majd a városban azzal a céllal, hogy a település szegregált területein csökkentsék a szegénységet, a társadalmi és munka - erőpiaci hátrányokat, valamint közösségi és egyéni szinten is megteremtse az integráció feltételeit.  


A részletekről Farkas Gábor jegyző számolt be: – Celldömölk Város Önkormányzata a Területi Operatív Programok keretében első ízben már nyert egy pályázatot, melynek az elmúlt héten le is zajlott a nyitó rendezvénye. Ezek társadalmi felzárkóztatást célzó komplex programok, melyre 119 millió forint értékben 100%-os finanszírozást nyert a város az Európai Uniótól. Tulajdonképpen ez egy megalapozása egy másik pályázatnak, melyet az önkormányzat benyújtott, és mely jelenleg még elbírálás alatt van. Ennek célja a leromlott városi területek rehabilitációja lenne, így bízunk benne, hogy azok a városrészek, melyek az Integrált Településfejlesztési Stratégia alapján szegregátumoknak minősülnek, felújításra kerülhetnek. Ahhoz azonban, hogy ez teljesülhessen, feltétlenül szükség volt ezen előzetes pályázat lefolytatásához. Ez egy 36 hónapos program, mely során különféle rendezvények, képzések valósulnak meg az ott lakók számára, felzárkóztatásuk elő segítése céljából. Amennyiben ezt sikerül megvalósítani, a területek is megújulhatnak. Erre a projektre Celldömölk Város Önkormányzata intézményeivel konzorciumban pályázott: a Népjóléti Szolgálat, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Városgondnokság is részt vesz a projekt lebonyolításában. A hétfői hivatalos nyitó rendezvényt követően egy helyszíni programra is sor, került, melynek keretében a városi önkormányzat a projektet lebonyolító intézményekkel közösen nyújtott tájékoz tatást a szegregátumban élők számára a projekt lehetőségeiről, a tervezett programokról, képzésekről, szűrésekről, foglalkozásokról. Az ezzel kapcsolatos információkról Horváth Ildikó projektvezető tájékoztatott: Célul tudtuk kitűzni a szegregálódott és szegregációval veszélyeztetett területen élők felzárkóztatását, szemléletformálását, hogy ezáltal javítani tudjanak életkörülményeiken. A projekt keretén belül lehetőségünk nyílik nyári táborok lebonyolítására, művészetterápiás és mentálhigiénés programokat elindítani és rendszeressé tenni, az érintett lakosságot bevonni munkaerő-piaci beilleszkedést javító akcióprogramokba, élet - vezetési és egészségmegőrzési képzéseket tartani, a kiskorú gyermekek társadalmi integrációját elősegíteni személyiségfejlesztő tréningekkel, valamint el tudunk indítani egy úgynevezett kiskert-programot, mely a környezeti nevelés szempontjából fontos. Helyi közösségi programok elnevezésű projektelem keretében tervezett programjaink között szerepelnek többek között zenés-táncos klubfoglalkozások, számítógépes alapismeretek oktatása, kézműves- és főzőklub szervezése, valamint közéleti klub, ahol elsősorban az állampolgári nevelés, jogok és kötelezettségek, bűnmegelőzés lesz a téma. Ezen kívül egy programelem keretében lehetőségünk nyílik a kollégáink, a projektben résztvevő szakemberek továbbképzésére, hogy még hatékonyabban tudják végezni munkájukat a projekt kapcsán, illetve majd a későbbiek során. Kötelező a programban résztvevő személyekre előírt szempontok alapján egyéni fejlesztési tervet készíteni. A Népjóléti Szolgálat munkatársai, akik munkájukból adódóan ismerik az érintett lakosság nagy részét, már elkezdték a problémák feltérképezését és az egyéni fejlesztési tervek elkészítését, hogy ezzel is megkönnyítsék a KMKK és a Városgondnokság szakembereinek munkáját, akik majd a projektmunkából ugyancsak jelentős szerepet fognak vállalni. A projekt célja tehát, hogy a 36 hónapos időintervallumban olyan programokat, képzéseket szervezzen és bonyolítson le, melyek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak: elérhetővé válnak majd számukra többek között a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, oktatást, családsegítést, fejlesztést és szociális munkát biztosító programok. Mindezek a tevékenységek előzik meg, illetve egészítik ki egy másik TOP-os pályázat, a „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű projektet, melynek segítségével a jövőben az érintett terület infrastrukturális fejlesztése is megtörténhet.

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb