Tanévzárók városszerte

2017.06.18.

Németh Nóra

Június 15-vel lezárult egy újabb tanév, a hét végén a köznevelési intézmények ünnepélyesen is búcsút vettek a 2016/2017-es nevelési évtől. 

Az általános iskolák sorát a Celldömölki Városi Általános Iskola nyitotta, akiknek ünnepélyes tanévzárójára június 16-án került sor, a szokástól eltérően ezúttal a Szentháromság téren. Az esemény Rozmán László tankerületi igazgató köszöntőjével vette kezdetét, aki egy sikeres tanévről számolt be a megjelenteknek, melynek legfőbb alappillére a hatékony együttműködés volt, nem csak tanár-diák-szülő viszonylatban, de intézményi, szervezeti szinten is. Az igazgató beszédét a diákok zenés- táncos műsora követte, a harmadik osztályosok már a vakációt éltették produkciójukkal. A műsor után az intézmény vezetője, Danka Adél köszöntötte az iskola tanulóit és hozzátartozóikat. Az intézményvezető beszédében a tudás megszerzésének fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy minden ember annyit ér, amennyit tud, és aki olyat tud, amit senki más, az mindennél többet ér. „A Celldömölki Városi Általános Iskolában minden nap történt valami fontot, valami kivételes. A tanár-diák kapcsolatot a nyitott ajtók jellemzik. Napi gyakorlat az együttműködés, az együtt gondolkodás, a folyamatos eszmecsere. A bizalomra való képesség, a kreativitás, a problémamegoldás, a motiváltság és az elköteleződés, a kockázatvállalás, az új létrehozásának képessége jellemzi a Celldömölki Városi Általános Iskolát, ami a jövő iskolája” – hangzott a köszöntőben. Ahogy az intézményvezető is beszámolt róla, az idei tanévet 39 osztályban összesen 821 tanuló fejezte be a Városi Iskola intézményi keretein belül. Közülük 148 diák kitűnő teljesítménnyel zárta az évet. A nevelő testületi dicséretben részesített növendékek a Szentháromság téren felállított színpadon vehették át jutalmukat, majd a kitűnő és jeles tanulók névsorának is járt a taps és az elismerés. A diákok munkájának jutalmazása után a pedagógusok munkájának elismerése következett. Az idei évben pedagógiai szolgálati emlékérmet vehetett át Bálintné Wendler Ágnes, Bedőné Brányi Mária Magdolna, Kovácsné Keszei Zsuzsanna és Lampért Gyöngyi. A tanévzáró után a nyolcadikos ballagók kerültek a figyelem középpontjába. A végzősöktől elsőként Pál Kata vett búcsút a hetedik osztályosok nevében, majd az első osztályosok adták át számukra a jelképes útravalót. A ballagók képviseletében Vizi Boglárka verssel búcsúzott az intézménytől, tanároktól és diáktársaktól. Majd Danka Adél látta útravaló jótanácsokkal a végzősöket. A ballagó diákok a hagyományokhoz hűen feltűzték szalagjukat az iskola kopjafájára, majd közös énekkel és léggömbökkel vettek búcsút iskolájuktól és az elmúlt 8 évtől.

*

Június 17-én délelőtt az Alsósági tagintézményben is sor került az ünnepélyes tanévzáróra. Az eseményen elsőként Fehér László polgármester tartotta meg köszöntőjét: „Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a júniusi napon, amelyre azért gyűltünk össze, hogy – a diákság nem kis örömére – a 2016/2017-es tanévet közösen elbúcsúztassuk. Úgy hiszem, szeptember -ben, mikor megkezdődött ez a tanév, mindenki nagy lelkesedéssel, új tervekkel indult. Most itt a tanévzáró, az elmúlt év értékelése, majd egy csodálatos nyári szünidő következik számotokra. Visszatekintve a tanulók, a pedagógusok és a szülők is elmondhatják, hogy minden nap új feladatokat és eredményeket hozott számukra.” A polgármester kiemelte, az alsósági iskola eredményes működése hűen tükrözi az alsósági városrészre általánosságban is jellemző közösségi szellemet és példaértékű tenni akarást. A köszöntő után Szabóné Kiss Ildikó tagintézményvezető búcsúztatta el az iskola végzős tanulóit: „Kívánom, hogy legyetek sikeresek! Legyen bátorságotok megismerni magatokat, legyen erőtök szembenézni gyengeségeitekkel, legyen kitartásotok egy életen át alakítani önmagatokat! Kívánom, hogy tapasztaljátok meg az értelmes munka örömét! Találjatok társat magatoknak, akivel együtt többek vagytok, mint külön- külön!” Szabóné Kiss Ildikó felhívta a ballagók figyelmét arra, hogy habár 4-5 hónappal ezelőtt döntést kellett hozniuk a jövőjüket illetően, ez a döntés azonban még korrigálható, megmásítható, hiszen rengeteg útelágazás vár még rájuk életük során. A köszöntők után Radányi Gréta nyolcadik osztályos tanuló és tanárai előadásában a Búcsúzás Kemenesaljától- t hallgathatták meg az egybegyűltek, majd a ballagó diákok nyolcéves teljesítményének elismerése, a nevelőtestületi kitüntetések és versenyeredményekért járó jutalmak átadása következett. Aztán a hetedik osztályosok vettek búcsút az egy évvel felettük járó évfolyamtól, majd a nyolcadikosok nevében Radányi Gréta és Pethő Petra búcsúzott az iskolától. A tanévzáró ballagási ceremóniáját a pedagógusok köszöntése, majd a végzősök közös dala zárta. Ezt követően a 2016/2017-es nevelési év hivatalos lezárására is sor került. Ahogy Szabóné Kiss Ildikó fogalmazott, a tanévzáró egyben a számvetés ideje is. Ebben a tanévben 159 tanuló folytatott tanulmányokat az Alsósági Tagintézményben, akik közül 31 diák kitűnő, 9 diák pedig jeles eredménnyel zárta az évet. Az ünnepség az eredményes tanulók névsorával, a kitüntetések és díjak átadásával zárult.

*

Végül szombat délután a Szent Benedek Katolikus Általános iskola is lezárta a tanévet. A ballagók szentmiséje után az intézmény udvarán sorakoztak fel a diákok, pedagógusok és hozzátartozók, hogy közösen vegyenek búcsút a végzősöktől és az idei tanévtől. A ballagóktól az iskolában maradó hetedik osztályosok nevében Pápai Alexandra köszönt el verses beszéddel, majd a két nyolcadik osztály nevében Hérincs Frida és Sarlós Napsugár vett ünnepélyes búcsút az intézménytől. Az iskola kórusának búcsúdala pedig a legfontosabb üzenetet hordozta a ballagók és diáktársaik számára, miszerint „Az élet szép”. Majd Czupor Attila igazgató köszönt el a végzősöktől, megemlékezve az intézmény legelső induló osztályáról, akiknek 15 évvel ezelőtti ballagásához hasonlóan a jelenlegi ballagás is sorsfordítónak tekinthető, hiszen az iskola történetében először búcsúz tathatott egy szerre két végzős osztályt is. „Nehezen szólítalak meg titeket, hiszen két osztály közösségről van szó, amelyek sok mindenben különböznek egymástól” – hangzottak az igazgató szavai. „Ha nyugalomra vágytunk, az A-ba mentünk, ha pezsgésre, vagy erős férfikézre volt szükség, a B-be nyitottunk be. Ahogy a testvérviszály Káin és Ábelig nyúlik vissza, talán majdnem olyan ősrégi a párhuzamos osztályok közötti rivalizálás. Így volt ez a mi időnkben is. Kicsit féltettünk is ettől titeket. Aztán ahogy múltak az évek, egyre több volt a közös program, közös idegen nyelv és hittan órák, táborok, aztán egyre több barátság kötődött A-sok és B-sek között.” Az igazgató beszéde után a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola Fejlesztéséért és Diákjaiért Alapítvány díjainak átadása következett, majd a város nevében Fehér László polgármester, az egyház nevében Kirner Antal Zoltán tartott búcsú- és évzáróbeszédet. „Kívánom azt, hogy istent egyre jobban próbáljátok majd megismerni” – hangsúlyozta a plébános. „Engedjétek, hogy megismertessük, megismertessék veletek az életben! S fogadjátok el barátotoknak azt a Jézust, aki nagyon finoman és szelíden jön közénk és hív minket, hogy egyre mélyebbre menjünk. Mindez nem fog áldozatok nélkül sikerülni, mert bármit akarsz is elérni az életben, az csakis áldozatból születik,” A tanévzáró műsorában az intézmény diákjai énekekkel és szavalatokkal működtek közre, még ünnepélyesebbé téve az eseményt. A Szent Benedek tanévzáróját szintén a számvetés és a díjátadás zárta. Az idei tanév végén a dicséretek mellett 95 diák vehetett át díjat kitűnő, vagy jeles bizonyítványáért.


NÉMETH NÓRA

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb