Ostffyasszonyfa - Védőnő

2017.06.28.

 Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján


pályázatot hirdet


védőnői szolgálatvédőnő


munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:


határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


                       


Foglalkoztatás jellege:


Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:


Vas megye, 9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth Lajos u 26.


Vas megye, 9513 Csönge, József Attila u . 5


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:


Területi és iskolai védőnői feladatok ellátása.


Illetmény és juttatások:


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


                       


Pályázati feltételek:  • Főiskola, védőnői képesítés,

  • Védőnői munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

  • B kategóriás jogosítvány,

  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetetlen előélet, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  • Részletes szakmai önéletrajz, nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagának tartalmát, és személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.


A munkakör betölthetőségének időpontja:


A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schmidéliusz Gyuláné nyújt, a 0695394001 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:  • Postai úton, a pályázatnak a Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth Lajos u 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: O/239/0/2017 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.  


A pályázat elbírálásának módja, rendje:


A képviselő-testület értékeli a pályázatokat, és kiválasztja a nyertes pályázatot. A kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat(ok) eredménytelenné nyilvánítására.


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  • Ostffyasszonyfa honlapja - 2017. június 28.

  • Celldömölk város honlapja - 2017. június 28.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ostffyasszonyfa.hu honlapon szerezhet.


 


 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb