Megyei elismerésben részesültek

2017.03.15.

Március 15-én, a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központban tartotta ünnepi megemlékezését Vas Megye Közgyűlése, mely alkalomból elismeréseket adományozott. A kitüntetéseket Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke valamint Balázsy Péter megyei jegyző adta át. 


Celldömölkről idén hatan vehették át megyei díjakat. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata elismerést kapott Erdélyi Antal (posztumusz), kitüntetését özvegye, Erdélyi Antalné vette át. Erdélyi Antal önkormányzati képviselő családja és munkája mellett a közért dolgozott egész életében. Harminchét éven át volt a Vöröskereszt titkára. 1986-tól négy esztendőn át tanácstagként képviselte az Alsóságon élők érdekeit. 1990 után az önkormányzati rendszerben is bizalmat szavaztak neki: hat cikluson át választották meg a településrész képviseletére, egyúttal a részönkormányzat vezetője is volt. Haláláig aktív tagja volt Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Képviselői munkáját nemes szolgálatnak tekintette. Meghatározó személyiségével köztiszteletet vívott ki magának. Önzetlensége és segítőkészség által városunk lakóinak szeretete és megbecsülése övezte életét. Eredményesen küzdött az alsósági városrész óvodájáért, iskolájáért, a közösség életét jobbá tevõ célokért. Szívügye volt a városrészek közötti közlekedés szervezése. Szervezője lett a városrészi programoknak, kapcsolatot tartott a gyerekektől az idös emberekig mindenkivel. Példát adott varos szeretetből, kötelességteljesítésbõl. 2016 júniusában hunyt el.Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata elismerést kapott dr. Emih Ákos, a Kemenesaljai Egyesített Kórház belgyógyász szakorvosa, gasztroenterológus főorvos. Dr. Emih Ákos 1973-ban szerzett a Zágrábi Orvostudományi Egyetemen diplomát. Orvosi pályafutását 1974-ben Szabadkán kezdte. 1995 óta dolgozik a Kemenesaljai Egyesített Kórházban. 1985-ben belgyógyászati, 1988-ban gasztroenterológus szakvizsgát tett. Mindennapi tevékenysége során odaadással szolgálja Kemenesalja lakosságának egészségügyi ellátását. Szakmai felkészültsége megalapozott, rendszeresen képezi magát, munkáját mindig a korszerű irányelvek szerint végzi. Jó kapcsolatot ápol munkatársaival és a betegekkel. Szakmája iránti szeretete, munkakedve töretlen.Március 15. alkalmából Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata elismerésben részesült Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. Pálné Horváth Mária a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár és népművelés szakos diplomát, majd a Pécsi Janus Pannonius Tudomány - egyetem FEEFI művelődési felnőttképzési menedzser szakon egyetemi diplomát szerzett. 1984 óta a Kemenesaljai Művelődési Központban dolgozik népművelőként. 1993-tól vezeti az intézményt igazgatóként. Szakmai tevékenységéhez és vezetői munkájához szükséges készségeket folyamatosan fejleszti. Az igazgatása alatt álló intézményben kiváló csapatmunkát alakított ki, az intézményt a 21. századi kihívásoknak megfelelően info-kulturális központtá alakította át. Az intézmény központi szerepet tölt be a kistérség kulturális életében, jó kapcsolatot alakítottak a ki a kistérség többi településein működő kulturális egyesületekkel, közművelődési intézményekkel. A népművelés hagyományainak ápolása mellett menedzseri tevékenységet fejt ki az intézmény érdekében, amelyet sikeres pályázatok sora bizonyít. Intézményvezetőként meg határozó szerepet tölt be Celldömölk és Kemenesalja arculatának és jövőképének kialakításában. Hivatása gyakorlása mellett különböző civil szervezetekben végez társadalmi, kulturális munkát.Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata elismerést kapott Fiderné Szakál Éva, a Népjóléti Szolgálat főnővére. Fiderné Szakál Éva 1995-ben szerzett általános ápoló, általános asszisztens képesítést, majd felsőfokú ápolói oklevelet szerzett. 2006-ban a Pécsi Tudományegyetem Egészség tudományi Kar Szombathelyi Képzési Központjában sikeres záróvizsgát abszolvált szociális munkás szakon. 1998 óta dolgozik a Népjóléti Szolgálatnál. A teljeskörű ellátást nyújtó Gondozóházban szakképzett ápolóként kezdte meg tevékenységét. Magas szintű ápolói ismeretei, jó munkatársi kapcsolatai és empatikus magatartása miatt 2000 óta a részleg szakavatott vezetője. Évek óta végzi a beköltöző idös emberek felvételének előkészítését, a lakók zökkenőmentes beilleszkedését. A team munka megszervezése számára egyaránt jelenti a jó közösségi szellem kialakítását, megtartását csakúgy, mint a magas színvonalú szakmai munkavégzését. Munkájában végtelen a türelme mind a rászorulók, a hozzátartozók, mind a beosztottjaival szemben. Rugalmasan alkalmazkodik a változó körülményekhez, a növekvő szakmai és adminisztrációs követelményekhez. Részt vállalt a munkahelyén szervezett szociális gondozó-ápoló képzés lebonyolításban is.Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata elismerést érdemelt ki tevékenységével dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó, a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium pedagógusa. Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó 1987-ben szerzett tanári oklevelet a Janus Tudományegyetem Tanárképző Karán Pécsett. Tanári pályáját még azon szeptemberében a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumba, kezdte, így kinevezése óta – a gyermekei születése miatti távollétektől eltekintve – folyamatosan vezeti az intézmény énekkarát, szervezője és irányítója az intézményi ünnepségek és rendez vények műsorainak. Jó érzékkel rendelkezik a tehetségek felfedezésében, és mindent megtesz mentorálásuk és fejlődésük érdekében. Tevékenysége során számos alkalommal szervezett nagyobb lélegzetű színpadi előadásokat is, amelyekkel a szűkebb és tágabb közösség elismerését vívta ki. A fiatalok körében a kiemelkedő közösségépítő tevékenységét több alkalommal is bizonyította, úgy, hogy az iskola és város fiatalságának az ő szervezőkészsége tette lehetővé a nagyszabású kulturális seregszemléken való sikeres szereplését.A Vas Megyei Közgyűlés Elnökének Emléklapját kapta a sport terén kifejtett tevékenységéért Balázs Béla. Balázs Béla a győri műszaki főiskolán gépjármű üzemi szakon szerzett üzemmérnöki diplomát. 1981 óta dolgozik a közösségi közlekedési szakágban, egy rövid időszak kivételével a Vasi Volán Zrt., majd jogutódja, az ÉNYKK Zrt. munkatársa, a Celldömölki Forgalmi Iroda vezetője. Egész életét áthatotta, áthatja a sport. Sokáig együtt űzte a sakk és az asztalitenisz sportágat, utóbbinak még ma is versenyszerűen hódol. Igazi csapatember, jó szervező, így 2002-tõl a Celldömölki Városi és Vasutas asztalitenisz-szakosztályának vezetésével bízták meg. Nyolc éve a CVSE ügyvezető elnöki teendőit látja el, emellett 2007 óta a CVSE–Cellsport Kft. ügyvezető igazgatója is. Sportvezetőként nem csak a sportszakágak működtetéséért, de a létesítmények fejlesztéséért is felel. Működése alatt a városi sportcentrumban műfüves pálya épült, és az egyesület tao-pályázati támogatással létesített a városban új kosárlabdacsarnokot. A sportolókkal, sportvezető táraival és a sportot szerető közönséggel is jó kapcsolatot alakított ki, igazi közösségi ember.

A kitüntetetteknek gratulálunk!

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb