Városi emlékünnepség 1848 tiszteletére

2017.03.14.

Celldömölkön idén március 14-én tartották az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepséget, melyen Söptei Józsefné alpolgármesterasszony köszöntötte az egybegyűlteket, majd Majthényi László, Vas Megye Közgyűlésének elnöke mondott ünnepi beszédet.  


A Himnusz elhangzása után Sipos László, a Soltis Színház tagja tolmácsolta Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger… című versét. Söptei Józsefné köszöntőjében a tettekről, múlt, jelen és jövő összefonódásáról beszélt: „A mai napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15-e nemzetünk szabadságszeretete, szabadság utáni vágya jelképévé vált. 1848 tavasza forradalmi márciust, történelmi márciust, történelmi időket hozott. „Lélekcserélő idők járnak, mindnyájan más emberek lettünk” – idézte Jókai gondolatait Söptei Józsefné. „Akkor a haza érdekében rendültek meg a kőszívek, a haza érdekében ragadtak fegyvert az emberek. Ma hazánk egy tágabb, európai közösség tagja, s a világ részeként törekednünk kell más nemzetek elesettjeinek is segítségére lenni. Amikor március 15-ére emlékezünk, nemcsak a múltra kell gondolnunk, hanem a jövőt is szem előtt kell tartanunk. Látnunk kell azt a szándékot, amely a közösség életének jobbá tételére buzdít. Akaratot az ország, a településünk életének jobbítására. Az együttes akaratot, hiszen eredményt csak közösen érhetünk el… Ünnepeljük ma ezt az elszántságot, a hitet, hogy a hazáért felelős politikusok és felelősséget érző polgárok ma is képesek vagyunk mindezért tenni, hogy a jövőnk méltó legyen múltunkhoz. Hogy a jog, törvény, szolidaritás, együttműködés, tisztelet, közös európai jövő ne csak szavakban, hanem tettekben is megjelenjen” – zárta gondolatait az alpolgármester- asszony, majd a megyei kitüntetésekhez gratulált. Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke is múlt és jövő kapcsolatát hangsúlyozta, valamint az egységet, az összefogást.„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” – idézte Széchenyi Istvánt, a legnagyobb magyart, majd így folytatta: „Ezért kell évről évre gondolnunk elődeink tetteire, tisztelnünk kell a múltat, gondolnunk kell azon hősökre, merész férfiakra és asszonyokra, akik szívében volt bátorság, hogy tegyenek a hazáért… Ezért…, amikor feltűzzük a kokárdát, azt büszkeséggel tesszük. Nem magunkra vagyunk büszkék, hanem nemzetünkre, magyarságunkra, hazaszeretetünkre és a hõs hazafiakra, akikben élt a forradalom lángja. […]. Múltunkra büszkének kell lennünk, és őriznünk kell szívünkben emlékét. Jelenünkben pedig a múltból fakadó tudással kell élnünk, és nem kell félnünk a jövőtől – adott választ a megyei közgyűlés elnöke arra a kérdésre, hogy mire is tanít bennünket az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe. Beszéde végén Kossuthot idézte: „A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.” Ezután a Celldömölki Város Általános Iskola tanulói előadásában láthattunk színvonalas műsort 1848-ról, majd a koszorúzás következett. Koszorút helyezett el az 1848-as hõsök emlékfalán Vas Megye Közgyűlésének elnöke, a Celldömölki Járási Hivatal vezetője, Celldömölk Város Önkormányzata, a Sárvári Tankerületi Központ képviselője, a Magyar Szocialista Párt, a FIDESZ–KDNP, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület, az Együtt Celldömölk Városért Egyesület, a Magyar Trianon Társaság, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Az ünnepi műsort a Szózat zárta. Ezután a hivatalok, pártok és társadalmi szervezetek képviselői a temetőben, Virághalmi Ferenc és Széll József sírján helyezték el az emlékezés koszorúit.
LOSONCZ ANDREA

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb