A tudós pap emléke előtt tisztelegve

2017.01.18.

Halálának 185. évfordulóján szikrázó napsütés és zord idő fogadta az alsósági temetőbe látogató emlékezőket, akik évről évre elzarándokolnak a polihisztor síremlékéhez.  


Az alsó papság köréből elsőként akadémikussá választott nyelvész életpályája az oktatás, a tudomány és a hívek szolgálata jegyében telt. Évszázadok távolából sem halványul emléke, ami számára dicsőség, a hálás utókornak pedig szép feladat, emelte ki hatodik utóda, dr. Koltai Jenő alsósági esperes-plébános rövid emlékező beszédében. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy mindenki a saját területén, a maga módján a mindennapokban is képviselje Kresznerics szellemiségét. Síremlékénél a celldömölki önkormányzat, az alsósági-izsákfai részönkormányzat, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár és a Kresznerics Könyvtár, valamint a Kresznerics-díjasok képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit. Ezt követően az utóbbi esztendők hagyományainak meg felelően a részönkormányzati közösségi teremben, fehér asztal mellett folytatódott a találkozó. A tudós-pap pályáját ebben az esztendőben a Kresznerics-díjasok közül – a díjátadás időrendjében haladva – Esztergályos Jenő elevenítette fel. Az alsósági születésű pedagógus és tankönyves szakember hangsúlyozta azt a példa értékű munkát, amelyet Kresznerics az egyes szavak származékait is össze gyűjtő „Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal” című összeállítással végzett. 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb