Kitüntetések, irodalmi est a kultúra napján

2017.01.23.

Németh Nóra

Több évtizedes hagyomány Magyarországon, hogy január 22-én, a Himnusz papírra vetésének évfordulóján a magyar kultúrát ünnepeljük. Ez a nap a magyar nyelv és irodalom ápolásáról, unikális értékei előtt való tiszteletadásról szól. Országszerte könyvbemutatókkal, nyelvi versenyekkel, irodalmi műsorokkal, előadásokkal emlékeznek a kultúra napjára.  

Vas megyében különösen nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek a dátumnak, hiszen ezen a napon született meg Csöngén hazánk egyik költőóriása, Weöres Sándor is. Celldömölk Város Önkormányzata 2008- ban alapította meg a Kresznerics-díjat, azóta minden évben ehhez az alkalomhoz kötődően adja át a helyi kulturális életben tevékenykedők pályájának elismeréseként. 2017-ben ismét két hölgyet ért az a megtiszteltetés, hogy a január 23-i rendezvényen ünnepélyes keretek között vehesse át a Kresznerics Ferenc-díjat. Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgár mester és Farkas Gábor jegyző Tulok Gabriella oktatási és kulturális referens, valamint Gulyásné Vass Veronika, a városi általános iskola magyartanárának munkáját ismerte el a kitüntetéssel.Hétfő este a Kresznerics Ferenc-díjak átadásán túl további kísérőprogramokkal emlékeztek meg a kultúra napjáról. Az ünnepségen került sor a 2016-os Kresznerics emlékévben kiírt helytörténeti verseny eredményeinek kihirdetésére is. A diák kategóriákban első helyezést ért el Gudui Eszter és Lenner Luca, felnőtt kategóriában pedig Kupi Miklós, akinek pályamunkájából rögtön egy kis ízelítőt is kapott a közönség. A díjak átadásán túl a rendezvényen sor került a 2016-os Kresznerics Ferenc emlékév hivatalos lezárására is, melynek keretében Németh Tibor könyvtárvezető egy helytörténeti szempontból igen csak jelentős felfedezéssel lepte meg a hallgatóságot. A Kemenesaljai Életrajzi Lexikon szerkesztőjének kutatásai ugyanis feltárták, habár eddig 1252-re datálták a Celldömölköt említő első írásos emléket, egy másik hiteles forrás alapján ez a dátum azonban mos tantól 1221-re változtatandó, Németh Tibor kutatásai során ugyan is meg lelte Az időrendbe szedett Váradi tüzesvaspróba-lajstromot, mely 1221-ből jegyzi az Alsóság helységnevet egy kaszálójoggal kapcsolatos peres eljárás ügyében. A magyar kultúra nap ja azon ban nem lett volna teljes irodalmi est nélkül. Az ünnepélyes rendezvény a „12 legszebb magyar vers” című elő adással zárult. Az irodalmi program bevezetőjét Fűzfa Balázs irodalomtörténész tartotta, majd Pusztay János nyel vész tolmácsolásában hangzott el a 12 magyarvers, többek között Pilinszky János, Radnóti Miklós, Ady Endre és Nagy László leg szebb művei.NÉMETH NÓRA

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb