Új bizottsági tagok, működtetés átadása

2016.11.23.

2016. november 23-án ülésezett Celldömölk Város Képviselő-testülete. Az ülésen elsőként esküt tettek az új bizottsági tagok, akik Erdélyi Antal képviselő halála miatt kerültek a bizottságokba. 


Ezt követően Fehér László polgármester beszámolt a két ülés között történtekről, majd megtörtént a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium, a Celldömölki Városi Általános Iskola valamint az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola működtetésének átadása a Klebelsberg Intézmény fenntartó Központ számára. Ezután a Kemenes Vulkánpark illetve a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója következett, majd belső ellenőri jelentés a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. rendszerellenőrzéséről. Döntöttek a képviselők arról, hogy a házi segítségnyújtás keretében biztosított szociális ellátásért illetve személyi gondozásért 2017. március 1-jétől óránként 150 forint személyi térítési díjat vezessenek be, de térítésmentességet javasoltak azok számára, akiknél az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, valamint egyedülálló esetén az öregkori nyugdíjminimum 250%-át. Határozat született arról is, hogy az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának intézményi térítési díját 2017. február 1-jétől 94500 forintra emeljék. Hosszas huzavona után, többszöri nekifutásra döntöttek a képviselők a kommunális adó összegének módosításáról. Eszerint a döntés szerint 2017-ben a kommunális adó 7000 forint lesz. Fehér László megköszönte a Radnóti utcában lakók türelmét a helyreállítási munkákkal kapcsolatban, és bejelentette, hogy az építtető 6 millió forint értékben záros határidőn belül az érintett szakaszon elvégzi az úthelyreállítási munkákat.


LA

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb