A 70 évet átfogó ünnep

2016.11.19.

2016. november 19-én a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében került megrendezésre az a sokszínű, színvonalas műsor, mellyel a 70 éves gimnázium alapítására emlékeztek. 


– 1946. november 26-án írták alá a közoktatási intézmény alapító okiratát, mellyel a Kemenesalján élők régi vágya teljesült: végre intézményes formát ölthetett a hőn óhajtott kívánság, hogy az itt élő gyermekek helyben tanuljanak, és ne kelljen elutazniuk Szombathelyre vagy Pápára, mert van itt akkora szellemi kapacitás, hogy meg tud tölteni egy gimnáziumot. Vas Károly szinte a semmiből teremtett iskolát, és az intézményt a „reménység házának” nevezte – kezdte beszédét Sipos Tibor, az intézmény igazgatója. – Kötelességünk, hogy az elődök álmát továbbvigyük és eredményekké érleljük. A két emberöltőnyi időszakot megélt intézményben folytatnunk kell a munkát a folyamatosan csökkenő gyermeklétszámmal küzdve is: a hagyományokat ápolva, és folyamatosan megújulva. Fontos a gimnázium a város életében, mert közösségformáló ereje van; látszik ez abból is, hogy idősek, fiatalok egyaránt kötődnek hozzá. Beszéde végén Sipos Tibor emléklapokat adott át Ágh Péternek, a térség országgyűlési képviselőjének, akinek az épület felújításában volt fontos szerepe, Fehér Lászlónak, a város polgármesterének, akinek hathatós támogatásával sikerült elérni, hogy az épület jelenlegi fényében tündökölhet. Emléklappal köszönte meg az igazgató a munkáját Fodor Istvánnak, a szombathelyi tankerület igazgatójának, aki 2016 év végéig az iskola fenntartójaként van jelen az intézmény életében, valamint Vinter Józsefnek, a gimnázium nyugalmazott igazgatójának, aki 25 évig állt az intézmény élén, és nevéhez fűződik a hatosztályos és ötosztályos gimnáziumi tagozatok bevezetése. – Ágh Péter az intézmény méltatásában aláhúzta: – A gimnázium alapítási éve 1946, az első békeév. Ebben az időszakban előre lehetett, és előre is kellett tekinteni. Így tettek a celldömölkiek, amikor gimnáziumot alapítottak. Az optimizmus, a felelősség az új nemzedékért erősebb volt elődeinkben, mint a veszteségek, és komolyan vették Kölcsey intését: „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!” Egy eredeti kiadású Berzsenyi-kötetet ajándékozott az iskolának, hogy a költő továbbra is utat mutasson a nevét viselő gimnáziumban tanulók számára, hogy jó anyák, jó apák, és mindenekelőtt jó emberek legyenek. – Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke az egyszeri és megismételhetetlen pillanatról beszélt, amely egyesíti magában a múltat a jövővel: hiszen együtt ünnepelhet a valamikori első osztály a jelenlegi elsősökkel. A megyei közgyűlés elismerő oklevelét adta át Sipos Tibornak. – Fehér László, Celldömölk város polgármestere a gimnázium város életében betöltött szerepéről beszélt, megemlékezett az iskola igazgatóiról és kiemelte, hogy a gimnázium folyamatos megújításában, arculatmódosításban részt vállalt az önkormányzat is. – Fodor István, a szombathelyi tan kerület igazgatója köszöntőjét Berzsenyi idézettel kezdte: „A műveletlen föld csak gazt terem, / A lélek is csak úgy emelkedik / A józanság tisztább világához, / Ha a tudományok és isme - retek / Tárából gazdag zsákmányt gyűjt magának…”, és folytatta: – A gimnáziumi oktatás a szellem fellegvára: jövő és múlt megőrzése. A lényeg, a ragyogás belülről fakad. – Rozmán László, a sárvári tankerület igazgatója örömét fejezte ki, hogy 2017-től ismét foglalkozhat a gimnázium ügyeivel, hogy a 23 intézmény és 10 tagintézmény mellé fog tartozni a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium is. – A rendkívül sokszínű műsorban együtt szerepeltek a gimnázium egykori és jelenlegi diákjai. Megidézték Berzsenyi szellemét verssel, kórus művel, felhangzott magánének, nép dal-átiratok, komoly- és könnyűzenei produkciók, néptánc, zenés-táncos elő adás került bemutatásra. Ugyancsak a 70 év tiszteletére a 70 év emlékeiből rendeztek kiállítást a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár aulájában, melynek megnyitó beszédét dr. Németh S. Katalin irodalomtörténész mondta.


LOSONCZ ANDREA 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb