Vendéglátó egységek bejelentési kötelezettsége 2021.

2021.09.20.

 Hirdetmény!

 


2021. január 1-től több ponton is változott a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet. Felhívjuk az üzemeltetők figyelmét a rendelet 31.§-ában foglaltakra, miszerint „ A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.” A bejelentés megtörténtét a székhely szerint illetékes Jegyző köteles ellenőrizni 2021. október 31. napjáig. Ha az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget a kereskedő, a Jegyző a vendéglátó egységet azonnali hatállyal bezáratja a kötelezettség teljesítéséig.


A bejelentési nyomtatvány elérhető papír alapon a Hivatal épületének portáján, illetve elektronikusan a város honlapján.


http://celldomolk.hu/aloldal.php?mod=cikk&id=622


Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük.


Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb