Kompetencia alapú oktatás elterjesztése Celldömölkön

2009.12.18.

Kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön

Celldömölk Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2008. decemberében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez, mely pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 117.544.513 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt 2009. áprilisában.

A projekt célja, a kompetencia alapú oktatás bevezetése, valamint az egyenlő hozzáférés megteremtése Celldömölkön. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam
társfinanszírozásával valósul meg.

A 2009/2010-es tanévben a programban 6 feladatellátási hely vesz részt, nevezetesen:

  • Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Celldömölk, Sági u. 65.
  • Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk, Árpád u. 34.
  • Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk, Széchenyi u. 15.
  • Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk, Széchenyi u. 16.
  • Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk, Sági u. 167.
  • Városi Óvoda Celldömölk, Koptik Odó u. 10.

A projekt alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Celldömölk város oktatási intézményeiben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését célozza, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A megvalósítás a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel hozzájárul az oktatás minőségének javulásához.

Az új tanulásszervezési eljárások bevezetéséhez, a különböző oktatási programok hatékony alkalmazásához a pályázat alapján lehetőség van szakmai pedagógus-továbbképzéseken való részvételre, valamint szaktanácsadó igénybevételére. A paradigmaváltást elősegítő, meggyőző és hiteles módszerek, eljárások megismeréséhez konzultációkra, óralátogatásokra, tapasztalatcserékre kerül sor.

Kedvezményezett
Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810 FAX: 95/420-304

Közreműködő szervezet
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest Bihari János utca 5.
Telefon: 1/301-3200 FAX: 1/301-3220
www.okmt.hu

Irányító Hatóság
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.
Telefon: 1/354-3860 FAX: 1/354-3911
www.nfu.hu/hepih

Cimkék

EU pályázat

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb