Celldömölk város ivóvízminőség javítása

2013.05.28.


A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.    

Projekt azonosító száma:KEOP-7-1-0/11 - Derogációs vízi közmű projektek előkészítése

Projekt neve:„Celldömölk város ivóvízminőség javítása"

Előzmények:

Celldömölk Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerében, KEOP-7.1.0/11-2012-0051 Derogációs vízi közmű projektek előkészítése „azonosító számú „Celldömölk város ivóvízminőség javítása" című pályázatán nyert támogatást.

A pályázat nettó költségvetése: 16.000.000 Ft, amelyből az elnyert támogatás nettó összege 13.600.000 Ft, a szükséges nettó önerő 2.400.000 Ft.

A Támogatási Szerződés megkötésére 2012.december 19-én került sor.

Projekt leírása:A hálózaton folyamatosan jelentkező vízminőségi problémákra tekintettel a Vízügyi Hatóság 10.124/3/2003. számon kötelezést adott ki a vízkezelés megoldására. Ezen szakvélemény alapján nyújtjuk be pályázatunkat.Vizsgálatra kerül térségi rendszerhez csatlakozás lehetősége így a sárvári, pápai rendszerhez csatlakozás műszaki lehetőségeinek vizsgálata, de a változatelemezésnél vizsgáljuk a helyben történő vízkezelést is. A változatelemzés az előzetes becslések alapján várhatóan a helyben történő vízkezelést részesíti előnyben. A helyben történő vízkezelés vas mangán és ammónia eltávolítását célozza meg kémiai eljárással. A beruházás során a 40 éves acél ivóvízvezetékek rekonstrukciója is megtörténhet (a beruházás értékének 20 %-os arányban). A helyben történő vízkezelés lényege: az ammónia eltávolítását a vízből töréspont klórozással oldjuk meg. A klórgázzal megvalósuló oxidáció hatására az ammónia klór származékokká alakul, továbbá elősegíti a vas-mangán vegyületek oxidációját. A vas-, mangántartalom biztonságos eltávolításának elősegítése céljából, az oxidálási folyamat meggyorsítására kálium-permanganát adagolása történik mennyiségarányos működtetéssel. A feloxidált vas-mangán vegyületek csapadék formájában kerülnek kiszűrésre a technológiába épített vastalanító szűrőberendezésben. A tisztított víz a hálózatba jutása előtt utófertőtlenítést kap a betervezett klórgáz adagolóból. A szűrőberendezés visszamosásakor keletkező zagyvizek vasiszap-telepítő medencén át távoznak.

A tervezett cél:

A város vízellátásának vízminőség javítása,egészségesebb ivóvíz biztosítása a lakosság számára.

Ennek érdekében az ivóvízminőség javítása projekt, KEOP-7.1.0/11-2012-0051 azonosító számú „Derogációs vízi közmű projektek előkészítése” pályázat lezárását követően a tervezett ivóvízminőség-javító projekt kivitelezésére kerüljön az Önkormányzat döntött a KEOP-1.3.0/09-11 azonosító számú „Ivóvízminőség-javítás” című konstrukcióra történőpályázat benyújtására.

A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2012.12.19.

A projektmegvalósulásának tervezett napja: 2013.06.30.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Celldömölk Város Önkormányzata

9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Tel: 95/525-810 Fax: 95/420-304

e-mail: celldomolk@celldomolk.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

Cím: 1134 Budapest, váci út 45.

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328.

Telefon: (36 1) 238 6697; Fax: (36 1) 238 6667 E-mail: titkarsag@nkek.hu

Honlap: www.nkek.hu

 

Energia Központ Nonprofit Kft.:
 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb